Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego „Michael”, pragnąc uczcić X rocznicę beatyfikacji ks. Sopoćki, zorganizowało tegoroczne pielgrzymowanie w sposób szczególnie uroczysty. Rozważania Koronki, połączone z myślami apostołów Bożego Miłosierdzia: św. s. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki (od 2016 r. - Patrona Białegostoku) są przygotowywane i prowadzone przez różne wspólnoty parafialne z terenu miasta.

Pierwszy etap pielgrzymowania rozpoczęty 28 kwietnia w kościele pw. św. Rocha zakończono, po modlitewnym przejściu ul. Lipową, w kaplicy Jezusa Miłosiernego białostockiej archikatedry. Obraz Jezusa Miłosiernego, pędzla Ludomira Slendzińskiego, powstał na zamówienie ks. Michała Sopoćki, który sprowadził go następnie do Białegostoku.

Mszę św. celebrowali ksiądz gość z zakonu franciszkanów, wikariusze parafii katedralnej, oraz ksiądz kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 r. Do przesłania Dnia Rodziny nawiązywała zarówno treść homilii, jak i modlitwa wiernych oraz modlitwa po Mszy św. członków Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Białostockiej.

W homilii franciszkanin podkreślał, że Jezus Chrystus jest obrazem niewidzialnego Boga, widzialną osobą niewidzialnej łaski. Bóg Ojciec i Syn są Jednością, uświęconą przez Ducha Świętego. Podobnie małżonkowie są jednością, którą uświęca Duch Święty. „W sposób szczególny módlmy się za małżonków, o umocnienie fundamentu małżeństwa i by miłość między małżonkami rozlewała się na całe rodziny”- prosił duszpasterz.

W modlitwie wiernych wierni modlili się także w intencji osób biorących udział w pielgrzymowaniu „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”.

Po Mszy św. ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, zgromadził pielgrzymów, by po krótkiej modlitwie w intencji Kościoła w Polsce i w całym świecie wyruszyć na Szlak bł. Michała.

Związki bł. ks. Michała Sopoćki z białostocką archikatedrą, główną świątynią miasta i archidiecezji, były bardzo bliskie. Wraz z duchowieństwem i wiernymi ks. Sopoćko uczestniczył tu w ważnych uroczystościach kościelnych, w obchodach świąt i nabożeństwach. Niejednokrotnie sprawował Eucharystię, głosił słowo Boże, pomagał w posłudze duszpasterskiej. U schyłku życia zasiadał w stallach bazyliki jako kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej, uhonorowany tą godnością za zasługi dla Kościoła.

Z kaplicy Jezusa Miłosiernego czciciele Miłosierdzia Bożego wyruszyli, mijając pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz pałac Branickich, do kaplicy Sióstr Pasterzanek przy ul. Elizy Orzeszkowej. W drodze pielgrzymi odmawiali Koronkę i śpiewali pieśni do Miłosierdzia Bożego. Rozważania prowadzili członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich, licznie uczestniczący w tym etapie pielgrzymowania.

Na zakończenie pielgrzymki, w kościele św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Orzeszkowej ksiądz kustosz pobłogosławił pielgrzymów, zapraszając na kolejne spotkanie w dniu 28 czerwca, o godz. 18.00 właśnie w kaplicy Sióstr Pasterzanek.