Parafianie zgromadzeni tego dnia w swojej świątyni mogli zobaczyć pantomimę ewangelizacyjną, która niosła piękne przesłanie o Bożej miłości do człowieka. W poruszający sposób młodzi aktorzy przedstawili również sytuacje z życia każdego człowieka, udowadniając, że nie ma takich problemów, których Jezus nie mógłby rozwiązać. Poruszającym finałem pantomimy był obraz Jezusa walczącego, o każdego i broniącego przed złem tego świata.

Podczas ewangelizacji, prócz obejrzenia pantomimy, można było wysłuchać świadectw osób, które niedawno uczestniczyły w Seminarium Odnowy Wiary w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej, a także w różnych rekolekcjach organizowanych na terenie naszej archidiecezji. Świadectwa były próbą przekazania tego, co Jezus uczynił w życiu tych, którzy postanowili Mu bezgranicznie zawierzyć.

Na koniec każdy z wiernych przybyłych na Eucharystię, otrzymał „List od Pana Boga” w formie zakładki, na której umieszczone zostały wersety z Pisma, mówiące o miłości Jezusa Chrystusa do człowieka. Ten pamiątkowy „list”, ma zadanie być swojego rodzaju zapewnieniem o nieustannej miłości Bożej.


Magdalena Olszańska