„To Chrystus najpełniej objawił nam Boga jako Ojca Miłosierdzia. To od Niego powinniśmy uczyć się, jak pochylać się nad każdym człowiekiem, szczególnie tym doświadczonym różnorakim cierpieniem. To On dziś zaprasza nas do pełnienia posługi miłosierdzia, do odbudowywania relacji miłości w rodzinach, w środowiskach życia i pracy” – zachęcał w homilii bp Ciereszko. 

Kaznodzieja  wskazywał, że miłosierdzie ma swój początek w odnajdywaniu i odkrywaniu w sobie i w innych godności dziecka Bożego. „Dopiero za tym – stwierdził – mogą pójść czyny w wymiarze materialnym, które powinny pomagać każdemu wierzącemu odnajdywać się coraz pełniej w Kościele”. 

Hierarcha przypomniał, że w Kościele pierwszych wieków za głoszeniem Chrystusa Zmartwychwstałego szło pełnienie dzieł miłosierdzia. „Wszyscy jesteśmy zaproszeni, by iść drogą wyznawców Chrystusa, ale są osoby, które pełniej odczytują swoją rolę w pełnieniu posługi miłosierdzia. Jest to szczególne powołanie” – stwierdził, apelując o jeszcze większe zaangażowanie w realizację chrześcijańskiego powołania. 

Mszę św. koncelebrował ks. Marek Dec – zastępca dyrektora Caritas Polska, kapłani związani z Caritas Archidiecezji Białostockiej. Obecni byli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, darczyńcy, opiekunowie i członkowie szkolnych kół Caritas, byli i obecni pracownicy instytucji oraz podopieczni placówek Caritas z terenu archidiecezji. 

Po Eucharystii dalsza część uroczystości odbyła się w teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki. Tam wręczone zostały nagrody Caritas Archidiecezji Białostockiej „Deditus caritati” dla osób szczególnie zasłużonych, instytucji, sponsorów i wolontariuszy. Ks. Adam Kozikowski, dyrektor białostockiej Caritas, podziękował za trud i życzliwość swoim poprzednikom oraz byłym i obecnym współpracownikom.

Po części oficjalnej, przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomocy im bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku odegrali przedstawienie nawiązujące do muzycznych ludowych motywów góralskich i tradycji Podhala. Po przedstawieniu miał miejsce recital Edyty Gepert. 

Jak podkreśla ks. Adam Kozikowski, pracownicy Caritas starają się odczytywać potrzeby duchowe i materialne tych, którzy zostali w jakiejkolwiek formie doświadczeni przez los. „Czynimy to prowadząc specjalistyczne placówki i centra pomocy, prowadząc liczne programy i akcje skierowane zarówno do dzieci, jak i osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych oraz wszystkich tych, których dotyka ubóstwo, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Nieocenioną rolę wsparcia pełnią Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas, które uczestniczą w zbiórkach żywności, docierają z pomocą do osób z najbliższego otoczenia, rozeznają potrzeby bliźnich” – zaznacza.

Dziś organizacja prowadzi ponad 30 wyspecjalizowanych placówek i centrów pomocy, organizuje liczne programy i akcje skierowane zarówno do dzieci, jak i osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych oraz wszystkich tych, których dotyka ubóstwo, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Organizuje pomoc dla dzieci i rodzin (Dom Samotnej Matki, Rodzinny Dom Dziecka, świetlice dla dzieci, organizacja letniego wypoczynku), pomoc dla osób ubogich, bezdomnych i bezrobotnych (Dom dla Bezdomnych, Noclegownia, Ogrzewalnia, Centrum Pomocy Samarytanin, Centrum Integracji Społecznej), osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy), obejmuje leczeniem i rehabilitacją (Stacje Opieki, Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny), świadczy pomoc migrantom i uchodźcom (Centrum pomocy migrantom i uchodźcom, Dom dla Repatriantów), osobom uzależnionym (Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych).

Instytucja Caritas została powołana w Białymstoku w styczniu 1991 r. dekretem bp. Edwarda Kisiela, ówczesnego Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku. Od lipca 2015 r. funkcję dyrektora białostockiej Caritas pełni ks. Adam Kozikowski.