W konkursie wzięło udział 133 uczestników z terenu archidiecezji, z ponad 30 placówek oświatowych. Prace konkursowe można było zgłaszać we wszystkich kategoriach szkół. W konkursie oceniano również prace nauczycieli.

Konkurs rozpoczął się od przypomnienia poprzednich edycji oraz prezentacji jasełek w wykonaniu podopiecznych. Celem konkursu była integracja dzieci i nauczycieli z różnych środowisk edukacyjnych oraz rozwój zdolności plastycznych.

Arcybiskup Metropolita oraz obecny kanclerz kurii ks. Andrzej Kakareko dokonali wręczenia nagród laureatom. Obecni byli również duchowni prawosławni oraz proboszcz parafii pw. św. Faustyny ks. Aleksander Dobroński.

Na zakończenie Anna Sołowiej – dyrektor przedszkola wręczyła księdzu Arcybiskupowi figurę anioła dziękując za obecność i wieloletnie wsparcie powyższej inicjatywy.