15-087 Białystok
ul. Kościelna 1

tel.: 85-665-24-00 w. 426

e-mail: lp.laibihcra@airuk

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.30 (środa 9.00 - 13.30, 14.00 - 16.00)


Wydział duszpasterstwa koordynuje i animuje działalność duszpasterską w Archidiecezji. Wydziałem kieruje dyrektor. Wydział zajmuje się także dystrybucją materiałów duszpasterskich i wydawnictw, w porozumieniu z kancelarią Kurii.

Z wydziałem duszpasterstwa współpracują odpowiedzialni za duszpasterstwa specjalistyczne, poszczególne referaty, ruchy i stowarzyszenia, pielgrzymki oraz inne duszpasterstwa. Realizują oni powierzone im zadania w porozumieniu z dyrektorem wydziału.


Dyrektor
Ks. dr Karol Kondracikowski


Kalendarz wydarzeń duszpasterskich Archidiecezji Białostockiej 2023-2024


Odpowiedzialni za archidiecezjalne duszpasterstwa specjalne i specjalistyczne:


Kierownicy pieszych pielgrzymek:


Kapelani szpitalni:


Kapelani służb mundurowych:


Kapelani zakładów penitencjarnych:


Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Białostockiej:


Stowarzyszenia, ruchy i instytucje - asystenci kościelni, kapelani i moderatorzy


STOWARZYSZENIA KAPŁAŃSKIE:

  • Unia Apostolska Kleru - Bp Henryk Ciereszko


STOWARZYSZENIA PUBLICZNE:


STOWARZYSZENIA PRYWATNE:


INNE: