Arcybiskup przypomniał, że spuścizną dzisiejszej metropolii białostockiej, jest metropolia wileńska, która „historycznie swymi granicami sięgała poza Rygę na północ i do Kijowa na południe”. Owa historia, zdaniem Abp. Ozorowskiego nabiera szczególnej wymowy w dzisiejszej sytuacji politycznej Europy, a zwłaszcza na Ukrainie. „Taka była ówczesna Rzeczypospolita i tę pamięć nosimy jako dziedzictwo, którego nie wolno nam utracić” – mówił.

Apelował o jedność pomiędzy Polakami, i otwartość na sąsiednie narody, której wzorem są postawa i działalność św. Kazimierza oraz o codzienne przezwyciężanie anonimowości i niekonstruktywnej krytyki, która tworzy pomiędzy ludźmi niepotrzebne podziały.

W homilii Bp Henryk Ciereszko podkreślał, że św. Kazimierz jest patronem na miarę współczesnych czasów. Przybliżając dzieje życia i główne rysy pobożności świętego Królewicza, przywołał wielką cześć, jaką oddawał on Chrystusowi w Eucharystii i jego kult do Matki Bożej.

„Czy jest on świętym na nasze czasy, czy dzisiaj można realizować jego postawy, zachowania, ideały w tak wydaje się odmiennych okolicznościach, przy tak innych poglądach, uwarunkowaniach kulturowych, społecznych, obyczajowych? Czy może być on wzorem dla współczesnej młodzieży, kuszonej i zwodzonej tak przeróżnymi propozycjami korzystania z wytworów współczesnej cywilizacji, bez odniesienia do autentycznych wartości, w wolności o znamionach samowoli? Niewątpliwie i z całym przekonaniem trzeba to wypowiedzieć, że św. Kazimierz, jest i pozostanie wzorem do naśladowania, bo jego piękna osobowość, życie i dzieła, jego cnoty wyrosły na przesłaniu Ewangelii, na wierze i miłości do Boga” – mówił Bp Ciereszko.

Hierarcha podkreślił, że „niezależnie od czasów w których żyjemy, a które wcale nie były lepsze i łatwiejsze niż kazimierzowskie, niezależnie od wpływów które na nas oddziaływają, mamy prosty przystęp do Ewangelii i Prawa Bożego; nikt nie zabrania szukania mądrości na wzór biblijnego mędrca i naszego patrona”.

„Dziś można stawać się młodzieńcem, otwartym na ideały, mężnym w zmaganiu z skłonnościami ludzkiej natury, zdobywającym wiedzę i życiową mądrość. I dziś można być przełożonym, dyrektorem, politykiem, dbającym o dobro podwładnych, obywateli, sprawiedliwie i odpowiedzialnie zarządzającym dobrami i sprawami sobie powierzonymi. Każdy z nas, może także na różne sposoby okazywać zrozumienie, współczucie, życzliwość, pomoc nie tylko materialną, może nawet najbliższym z otoczenia, a nie tylko przysłowiowym biednym i potrzebującym” – wskazywał Bp Ciereszko.

Biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej apelował także o odwagę, by „zawalczyć tak, jak św. Kazimierz  o ideały i wartości, i ludzkie i Boże, o sensowny i piękny kształt życia, według najlepszego prawa, bo prawa mądrości i miłości Bożej”.

Mszę św. w kościele pw. św. Kazimierza w Białymstoku koncelebrowali abp senior Stanisław Szymecki oraz biskup drohiczyński Antonii Pacyfik Dydycz, łomżyński biskup pomocniczy Tadeusz Bronakowski oraz kilkudziesięciu kapłanów. W uroczystości uczestniczyli członkowie Białostockiej Kapituły Metropolitalnej, której patronem jest św. Kazimierz, profesorowie i alumni białostockiego seminarium, przedstawiciele parlamentu oraz władz wojewódzkich i miejskich, Bractwo Kurkowe, związkowcy „Solidarności”, reprezentanci szkół i harcerzy wraz z pocztami sztandarowymi oraz liczni wierni. Gościem uroczystości była wdowa po ostatnim Prezydencie RP na uchodźstwie, Karolina Kaczorowska.