Na początku Mszy św. Arcybiskupa, kapłanów, oraz wszystkich zgromadzonych w bazylice serdecznie powitał ks. Adam Wtulich SDB, proboszcz i kustosz sanktuarium. Wyraził radość z historycznego faktu święceń i przypomniał, że w 1983 r. Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku przeżywało takie wydarzenie oraz poprosił dostojnego gościa o przewodniczenie liturgii. Arcybiskup w homilii nawiązując do Ewangelii św. Jana o Jezusie Dobrym Pasterzu przedstawił wielkość, znaczenie i godność Jego kapłaństwa. Omówił aspekty posługi księży jako szafarzy sakramentów i głosicieli słowa Bożego. Zachęcił diakonów do optymizmu w realizacji swego powołania i radosnej służby Jezusowi i Jego Kościołowi mimo wyzwań obecnych czasów.

Po liturgii słowa nastąpił obrzęd święceń. Na początku wybrani na prezbiterów przyrzekli cześć i posłuszeństwo biskupowi diecezjalnemu i przełożonym zakonnym, następnie położyli się krzyżem w geście uniżenia i modlitwy podczas śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych śpiewanej przez siostrę diakona Damiana - Patrycję. Następnie Arcybiskup nałożył na wybranych swe ręce, a po nim uczynili to również pozostali kapłani. Potem konsekrator wygłosił modlitwę święceń. Kolejnym obrzędem było nałożenie neoprezbiterom stuł i ornatów. Dokonali tego ks. Jerzy Gabrych SDB z Suwałk, ks. Jacek Zdzieborski SDB z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie oraz ks. Henryk Chibowski SDB z Woźniakowa.

Zwieńczeniem obrzędów było namaszczenie nowo wyświęconym księżom dłoni krzyżmem świętym, oraz wręczenie darów eucharystycznych, czyli chleba i wino z wodą z komentarzem: „Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża”. Potem abp Tadeusz Wojda oraz kapłani będący w prezbiterium oddali pocałunek pokoju. Dalsze obrzędy liturgii Mszy św. były kontynuowane z udziałem neoprezbiterów przy ołtarzu. Po komunii Arcybiskup oraz neoprezbiterzy złożyli hołd Matce Bożej Różnostockiej.

Obrzędy zakończenia były również czasem podziękowań. Inspektor ks. Tadeusz Jarecki podziękował Arcybiskupowi za 4 lata posługi w archidiecezji białostockiej i dobrą współpracę z salezjanami. Zapewnił o modlitewnej pamięci w intencji jego nowej posługi i wyraził nadzieję na kolejne spotkania w Różanymstoku. Następnie podarował pięknie oprawioną reprodukcję obrazu Matki Bożej Różanostockiej. Neoprezbiterzy złożyli podziękowania Konsekratorowi, Inspektorowi, jego wikariuszowi - ks. Piotrowi Sosnowskiemu, salezjanom - gospodarzom uroczystości, współbraciom mającym udział w rozwoju ich powołania kapłańskiego i zakonnego, rodzicom, a także wszystkim, którzy przyczynili się do dobrej organizacji i uświetnienia przebiegu uroczystości. Oprawę muzyczną Mszy św. tworzyły orkiestra i chór kierowane przez p. Reginę Sulik. Na organach grał ks. Dariusz Skowron SDB.

W 1983 r. w Sanktuarium Różanostockim ks. bp. Edward Ozorowski udzielił święceń kapłańskich salezjanom z Inspektorii Warszawskiej. Byli to: ks. Kazimierz Gryżenia i ks. Janusz Kłoczko pochodzący z miejscowej parafii oraz ks. Witold Szulczyński i ks. Tadeusz Niewęgłowski. Podobne wydarzenie miało miejsce w Różanymstoku w 1996 r. kiedy ks. bp Edward Ozorowski udzielił święceń diakonatu klerykom z AWSD w Białymstoku.