Przewodnikiem grupy był kustosz sanktuarium, ks. Alfred Butwiłowski. Na czele pątniczki niosły obraz Matki Bożej Bolesnej, a za nim duży, kilkumetrowy krzyż. „Ten odrestaurowany krzyż, noszony od lat przez mężczyzn w pielgrzymce do Sanktuarium w Krypnie, zniszczony w 2000 r., zostanie dziś umieszczony na Wzgórzu Krzyży. Mężczyźni chcieli go przywieść samochodem, ale powiedziałem, że w Roku Wiary nic tu nie będzie przywożone. I wówczas podjęły się niesienia go kobiety. To wielki gest z ich strony” – wyjaśnia ks. Kustosz.

W czasie ponad trzygodzinnej wędrówki kobiety modliły się w „Godzinie Miłosierdzia” Koronką do Miłosierdzia Bożego, a później zawierzały swoje prośby Maryi w modlitwie różańcowej. Po dojściu do Świętej Wody, obeszły ołtarz Matki Bożej Bolesnej i przed Jej wizerunkiem ofiarowały swoje intencje.

Pielgrzymkę zwieńczyła uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Butwiłowski. Koncelebrowali ks. Stanisław Gudel, archidiecezjalny duszpasterz kobiet, ks. Marek Kanclerz, kierownik Pieszej Pielgrzymki Mężczyzn do Krypna i ks. Wojciech Dziubiński z parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku.

W homilii ks. kan. Jerzy Sokołowski podkreślał, że słowem kluczem do odczytywania dzisiejszej liturgii jest słowo „niewiasta”, które w Piśmie Świętym ma szczególne znaczenie. Wyjaśniał, że pierwsza niewiasta - Ewa odwróciła się od Boga, wprowadzając ludzkość w grzech, tak druga niewiasta – Maryja, poprzez swoją pokorę i wiarę otworzyła dla ludzkości bramy łaski, a co więcej, „sama stała się źródłem łaski”.

Kaznodzieja tłumaczył, że u podstaw naszego zbawienia leży głęboka wiara Maryi, która „uwierzyła w to, co niemożliwe”, „bezgranicznie zawierzyła Bogu”. Ks. Sokołowski dawał przykłady, w jaki sposób próby wiary mogą kształtować dojrzałą wiarę. Życzył wszystkim kobietom i matkom zwycięskiego znoszenia tych doświadczeń.

Ks. Sokołowski zaznaczał, że Kościół przetrwał tyle tysięcy lat dzięki tym, którzy na wzór Maryi w codzienności życia budują swoją wiarę.

W perspektywie rozpoczynającego się w Białymstoku Tygodnia Ewangelizacyjnego prosił o modlitwę ze wszystkich zaangażowanych w nową ewangelizację, którzy tak jak Maryja idą do braci dzielić się swoją radością i wiarą płynącą z faktu, że Bóg wszedł w nasz ludzki świat i go zbawił. „Bądźmy Dobrą Nowina dla innych” – prosił.

Po Mszy św. pielgrzymi wzięli udział w nabożeństwie zwanym „Dróżkami Maryi”. Po nabożeństwie poświęcony został przyniesiony przez pielgrzymujące kobiety krzyż. Pielgrzymkę zakończył Apel Jasnogórski.

Do Świętej Wody z racji Dnia Matki kobiety, matki i dziewczęta pielgrzymują od dwunastu lat. Pielgrzymka ta zrodziła się z inicjatywy Abp. Stanisława Szymeckiego. Pierwsza pielgrzymka przybyła tam w maju 2000 r. z racji jubileuszu dekanatu Białystok –Śródmieście. Podczas Pielgrzymki w 2003 r. przy Sanktuarium Matki Bożej poświecono Kapliczki Siedmiu Boleści. Rok później, przy V Boleści postawiono Krzyż Matki i Dziecka.