Metropolita białostocki wyraził radość z licznie przybyłych do katedry dzieci i młodzieży. Podkreślił, że „śpiew jest wyrazem radości i wdzięczności wobec Boga, który z miłości stworzył człowieka i zesłał na świat swego Syna, aby go zbawić”. Dziękując organizatorom i dyrygentom zachęcał do dalszego wspólnego kolędowania, które pomaga w lepszym przeżywaniu okresu Bożego Narodzenia.

Wraz z kilkuset dziećmi z białostockich przedszkoli i szkół kolędowali przedstawiciele, Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, wychowawcy i nauczyciele, a także rodzice i dziadkowie. Do małych kolędników dołączali wierni przychodzący na modlitwę do archikatedry.

Koncert organizowany jest przez Prezydenta Miasta Białegostoku przy udziale Szkoły podstawowej nr 19, Przedszkola Samorządowego nr 27 oraz Młodzieżowego Domu Kultury.

Koncert kolęd w archikatedrze poprzedziło podsumowanie IV edycji Przeglądu Najpiękniejszych Szopek Bożonarodzeniowych oraz wręczenie laureatom konkursu dyplomów i upominków. Wydarzenie to miało miejsce w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej.

Prace prezentowane na przeglądzie wykonały dzieci, młodzież, rodziny, wspólnoty oraz osoby zainteresowane podtrzymaniem tradycji tworzenia szopki bożonarodzeniowej.

Nagrody uczestnikom przeglądu wręczył zastępca Prezydenta Miasta Rafał Rudnicki. Gratulował dzieciom wspaniałych pomysłów i pięknych prac, a rodzicom i opiekunom dziękował za zaangażowanie oraz pomoc w ich realizacji.

Lucja Orzechowska, zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku podkreśliła, że wspólne tworzenie szopek to dobry sposób na rodzinne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia, podtrzymywanie rodzimego obyczaju, a także budowanie relacji pomiędzy rodziną, szkołą i Kościołem.

Współorganizatorem Przeglądu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, a honorowy patronat nad nim objęli abp Edward Ozorowski, Metropolita białostocki oraz Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku.

Szopki będzie można oglądać do 20 stycznia 2017 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w budynku Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego.