"Poznawać wiarę oznacza jednocześnie przekazywać ją innym" - mówił Metropolita Białostocki. Arcybiskup przypomniał, że od samych początków Kościoła przekazywanie wiary napotykało na trudności - najpierw były to prześladowania czasów apostolskich, a w dzisiejszych czasach są to prześladowania w krajach arabskich. Zauważył, że w krajach, w których silnie obecna jest ideologia postmodernistyczna, prześladowania bardziej wyrafinowane, a wierzący nie zawsze zdają sobie sprawę. 

Abp Ozorowski zwrócił uwagę na trzy aspekty współczesnych prześladowań. "Pierwszym z nich jest tendencja do mieszania religii i wyznań między sobą tak, aby doprowadzić do stwierdzenia, że skoro każda z nich głosi swoją prawdę, to znaczy że prawdziwej religii nie ma" - mówił. Zdaniem metropolity prowadzi to do kryzysu moralności i rozumu, którym zawsze ludzie się kierowali.

W drugiej kolejności Metropolita Białostocki wskazał na fakt, że najwięksi naukowcy opowiadają się za brakiem obiektywnej prawdy, tym samym podcinając jej korzenie. "Trzecim obszarem jest patriotyzm. Unia Europejska dąży do tego, aby to słowo wykreślić, a podobne tendencje odzywają się również w Polsce" - zaznaczył.

Abp Ozorowski wyraził nadzieje, że rozpoczęty dla alumnów białostockiego seminarium nowy rok będzie "żywym ziarnem wiary, które rozrośnie się i przyniesie obfite owoce". W rozpoczynającym się wkrótce Roku Wiary życzył wszystkim, którzy tworzą seminaryjną wspólnotę "żywej wiary i zapatrzenia się w przyszłość".

Inaugurację nowego roku akademickiego wspólnota białostockiego Seminarium Duchownego oraz zaproszeni goście rozpoczęli Mszą św. w kaplicy seminaryjnej. Po niej senat uczelni, wykładowcy, alumni oraz goście zgromadzili się auli św. Kazimierza. W oficjalnej części inauguracji uczestniczył Abp Senior Stanisław Szymecki, rektorzy białostockich wyższych uczelni, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich oraz liczni przyjaciele uczelni. Na uroczystość przybył również ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej Abp Jakub.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, prodziekan ds. naukowych i ogólnych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wręczył indeksy i legitymacje studenckie trzynastu nowym alumnom I roku, włączając ich do grona studentów UKSW, gdyż białostockie seminarium duchowne łączy umowa o współpracy naukowo - dydaktycznej z tym uniwersytetem, stąd alumni stają się również studentami tejże uczelni i tam zdobywają tytuły naukowe. 

Ks. prof. Czekalski przekazał zebranym informację, że w ostatnich dniach Prezydent RP podjął decyzję o odznaczeniu rektora seminarium, ks. dr hab. Adama Skreczko tytułem profesora zwyczajnego. 

Wykład inauguracyjny pt. "Problemy w przygotowaniu nupturientów do sakramentu małżeństwa" wygłosił ks. dr Ireneusz Korziński. Zauważył, że ostatnie dziesięciolecia cechuje wzrastająca liczba rozwodów, wśród których największą grupę rozwodzących się stanowią bardzo młodzi małżonkowie. "I chociaż każdy z rozwodów po ludzku rzecz biorąc jest mniej czy bardziej uzasadniony, to jednak zawsze uderza w rodzinę jako instytucję, a w przypadku małżeństwa wyznaniowego - także w jego sakramentalność" - stwierdził.

Zastanawiając się nad przyczyną tego faktu oraz wynikającym stąd wyzwaniem przed jakim staje dziś Kościół w swojej posłudze duszpasterskiej zaznaczył, że przygotowania nupturientów do sakramentu małżeństwa to problem nie tylko skutecznych "narzędzi", czyli rozwiązań duszpastersko - prawnych  metod i sposobów ich wdrażania ale również  rozeznania kontekstu społeczno-kulturowo i w ewangelicznej ocenie sytuacji.

Obecny rok akademicki jest 66. po przeniesieniu seminarium z Wilna do Białegostoku, gdzie działało począwszy od 1582 roku i przez wiele lat było częścią Uniwersytetu Stefana Batorego. Po powojennej zmianie granic wraz z przyjazdem do Białegostoku Abp. Romualda Jałbrzykowskiego, rozpoczęło swoją działalność jako pierwsza wyższa uczelnia w tym mieście. Mury uczelni opuściło już ponad sześciuset kapłanów, którzy pełnili i pełnią posługę w archidiecezji, oraz wielu innych częściach Polski i świata, między innymi we Włoszech, Szwajcarii, Francji, Niemczech, Austrii, USA, Kazachstanie i Gruzji oraz na misjach w Ameryce Płd. Od ubiegłego w Białymstoku przygotowują się również, poprzez dwuletnie studia filozoficzne, alumni do studiów teologicznych w Seminarium im. ks. Abramowicza w Chicago, aby później móc pracować dla tamtejszej diecezji.


GALERIA ZDJĘĆ  na stronie AWSD