Pytany o przebieg spotkania Metropolita Białostocki powiedział: „że odbyło się ono w bardzo miłej i przyjacielskiej atmosferze”. „Było to spotkanie biskupów z Papieżem, który wśród nich zajmuje pierwsze miejsce” – dodał Arcybiskup.

Każdy z obecnych biskupów mógł przez chwilę porozmawiać z Ojcem Świętym. Papież słuchając z uwagą wypowiedzi poszczególnych hierarchów na temat Kościoła w Polsce, szczególnie był zainteresowany kwestią powołań. „W Polsce sytuacja jest dobra, a nasza archidiecezja zajmuje pierwsze miejsce, gdy chodzi o ilość powołań w stosunku do ilości mieszańców” – podkreśla Abp Ozorowski

Wśród tematów poruszanych na spotkaniu Arcybiskup Metropolita zwrócił uwagę na kult Miłosierdzia Bożego. Wyjaśnił Ojcu Świętemu, że to właśnie Białystok jest nazywany Miastem Miłosierdzia. „Tu narodził się kult Miłosierdzia Bożego, tu też żył i umarł spowiednik siostry Faustyny – ks. Michał Sopoćko, który był promotorem tego kultu” – powiedział Pasterz Kościoła białostockiego. W odpowiedzi Papież Franciszek podkreślił wagę i znaczenie miłosierdzia we współczesnym świecie. Przypomniał też, że on sam umieścił słowo „Miserando” w swoim biskupim, a obecnie papieskim zawołaniu.

W spotkaniu z Ojcem Świętym białostockim biskupom towarzyszyli księża odbywający studia specjalistyczne w Rzymie.


ks. Piotr Augustynowicz