„Maryja, jako pierwszy owoc zbawienia, tryumfuje dziś w chwale. My zaś przynosimy do świątyń owoce naszego ludzkiego trudu, który może zaowocować jedynie z Jego błogosławieństwem” - podkreślał białostocki Biskup Pomocniczy, przypominając, że doroczne dożynki, to "czas dziękczynienia za Boże dary".


Na popołudniowej Eucharystii w Archikatedrze Białostockiej licznie zgromadzili się rolnicy i działkowcy. Przybyły również delegacje rolników okolicznych parafii z wieńcami dożynkowymi oraz zespoły ludowe Białostocczyzny. Wraz z nimi modlił się archidiecezjalny duszpasterz rolników, ks. kan. Andrzej Gniedziejko.

W homilii ks. dr Ireneusz Korziński przypomniał, czym dla rolników jest ziemia i czym jest biblijne powołanie do pracy na niej. Podkreślił niekorzystny dziś dla ludzi wsi Polsce „klimat ich pracy”. „Ostatnimi czasy dręczą was już nie tylko różnego rodzaju choroby i słabości ludzkie, klęski żywiołowe, ale także daje się wam we znaki nie zawsze sprzyjająca polityka rolna – zawyżone ceny nawozów, maszyn rolniczych, środków ochrony roślin, niesprawiedliwe, często zaniżone ceny skupu zboża, żywca, brak pewnych rynków zbytu” – mówił.

„Dlaczego ktoś nieuczciwie bogaci się waszą pracą?” – pytał. „W ostatnim czasie mówi się, że ktoś źle wykorzystał fundusze rolne. A jeśli ktoś, to nie ma winnych, a trzeba będzie zwrócić. I kto zwróci? Pewnie rolnik, bo jemu potrąci się z dopłat należnych ze sprawiedliwości, a nie «z łaski»” - wskazywał kaznodzieja.

Przywołując wielki trud pracy na roli oraz zaradność i honor ludzi wsi, stwierdził: „Gdyby ten rolnik tak gospodarował i marnotrawił jak ci, którzy powinni go wspierać – mając honor gospodarza – ze wstydu nie pokazałby się publicznie i nie mówił o miłości Ojczyzny”.

Wskazał również na nierozerwalną więź rolniczego trudu i Eucharystii. „Za chwilę kapłan pochylając się nad białym chlebem wypowie słowa: «Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rak ludzkich (…)». Biała hostia, dzięki Jego błogosławieństwu oraz ciężkiej pracy rolnika  stanie się Ciałem Chrystusa".

„Prośmy Pana, aby wraz z tym chlebem Eucharystycznym, który uczy nas służby, udzielił nam obfitego błogosławieństwa,aby nie zabrakło nam sił w pracy i znoju, chleba powszedniego, aby była zgoda w Ojczyźnie, a roztropność i mądrość nigdy nie opuszczała rządzących" - zakończył ks. Korziński.

Przed uroczystym błogosławieństwem Bp Ciereszko poświęcił przyniesione przez rolników i działkowców dożynkowe wieńce, kwiaty i zioła, owoce i chleb.

Uroczystości zakończył konkurs na najpiękniejszy wieniec oraz koncert w wykonaniu lokalnych zespołów ludowych.