Metropolita białostocki przypomniał młodym uczestnikom spotkania słowa św. Augustyna, że „kto dobrze śpiewa, ten dwa razy się modli” oraz wyraził radość z tak licznej ich obecności na  wspólnym kolędowaniu. „Śpiewając oddajecie cześć Jezusowi. Śpiew ten płynie prosto z waszych serc i jest wyrazem waszej radości. Dlatego sam Jezus niech wam błogosławi” – mówił.

Wraz z kilkuset dziećmi z  białostockich przedszkoli i szkół kolędowali przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Wydziału Katechetycznego kurii, wychowawcy i nauczyciele, a  także rodzice i dziadkowie. Do małych kolędników dołączali wierni przychodzący na modlitwę do archikatedry.

Koncert kolęd w  archikatedrze poprzedziło podsumowanie V edycji Przeglądu Najpiękniejszych Szopek Bożonarodzeniowych oraz wręczenie laureatom konkursu dyplomów i upominków. Wydarzenie to miało miejsce w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej.

Na przeglądzie zaprezentowanych zostało 61 prac, z czego 49 wykonanych zostało w placówkach szkolnych i wychowawczych. Pozostałe prace wykonały dzieci i młodzież wraz z rodzicami w kategorii rodzinnej.

Nagrody uczestnikom przeglądu wręczyli abp Tadeusz Wojda oraz prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. Hierarcha podkreślił, że szopki są wyrazem wiary w  nowo narodzonego Chrystusa i polskiej tradycji. Wspominał, że w jego domu rodzinnym zawsze obecna była szopka, a gdy spędzał święta poza krajem zawsze przygotowywał ją z figurek, które otrzymywał w krajach misyjnych. Gratulował dzieciom wspaniałych pomysłów i pięknych prac, a  rodzicom i opiekunom dziękował za zaangażowanie oraz pomoc w ich realizacji.

Edyta Mozyrska z Departamentu Kultury, Promocji i  Sportu Urzędu Miejskiego podkreśliła, że wspólne tworzenie szopek pomaga w rodzinnym przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia, podtrzymuje dawną tradycję, a także buduje relacje pomiędzy rodziną, szkołą i Kościołem.

Współorganizatorem Przeglądu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, a honorowy patronat nad nim objęli abp Tadeusz Wojda oraz Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Szopki będzie można oglądać do 19 stycznia w godz. 9.00-15.00 w budynku Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego.