Arcybiskup Metropolita przypomniał, że okres świąt Bożego Narodzenia to czas radości z przyjścia na świat Jezusa. Radość ta wyrażana jest między innymi w śpiewie kolęd.

„Rzadko dziś śpiewają je wspólnie, dziadkowie, rodzice i dzieci. Mam nadzieję, że kolejna nowa tradycja śpiewania kolęd, która powstała w naszym mieście, będzie w następnych latach przez was podtrzymywana” – mówił Arcybiskup.

Wraz z dziećmi z wielu białostockich przedszkoli i szkół kolędowali prezydent miasta Tadeusz Truskolaski, Lucja Orzechowska, zastępca dyrektora miejskiego Departamentu Edukacji w Białymstoku, wychowawcy i nauczyciele. Z czasem do małych kolędników dołączali także wierni, przychodzący na modlitwę do archikatedry. Dzieciom akompaniowały zespoły flażolecistów.

III Miejski Koncert Kolęd i Pastorałek „Niech kolęda popłynie do nieba, kolędę światu nieść trzeba”zorganizował Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, Przedszkolem Samorządowym nr 27 i Młodzieżowym Domem Kultury. Honorowy patronat nad koncertem objął Abp. Edward Ozorowski. Pomysłodawcą koncertu jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 Elżbieta Zminoch.