Hasłem kongresu były słowa: „Współpracownicy komunii kościelnej”. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej działalności rad duszpasterskich, ocena możliwości ich rozwoju, a także wymiana doświadczeń członków parafialnych rad duszpasterskich.

W składzie białostockiej delegacji było 13 przedstawicieli każdego z dekanatów archidiecezji oraz opiekun duchowy grupy - ks. Rafał Arciszewski, archidiecezjalny duszpasterz młodzieży.

Delegacja rozpoczęła swój udział w kongresie od uczestnictwa w Mszy św., której przewodniczył Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. W czasie homilii Abp Gądecki mówił o potrzebie tworzenia parafialnych rad duszpasterskich, dzięki którym w parafiach możemy zaobserwować ożywienie wspólnoty. Stwierdził m. in.: „Nie wystarczy tylko chcieć, nie wystarczy dobra wola. Trzeba się modlić, trzeba się formować, abyśmy nie przenosili na Kościół modeli światowych, aby Kościół nie stał się towarzystwem pogrzebowym czy ruchem pielgrzymkowym. Trzeba głębokiej formacji, aby każda parafia stała się żywą chwałą Boga”.

W czasie prelekcji uczestnicy kongresu mogli usłyszeć o roli świeckich w tworzeniu żywej wspólnoty parafialnej. Podkreślano, że „parafia nie może być oparta tylko i wyłącznie na duszpasterskim charyzmacie proboszcza i wikariuszy, gdyż wtedy wierni świeccy staną się jedynie konsumentami życia parafialnego”.

Wyniki badań statystycznych, dotyczących tworzenia i funkcjonowania w Polsce rad duszpasterskich były zaskakujące, okazało się, że gremia te występują w 80 procent parafii. Najistotniejszym okazuje się fakt, że w ciągu ostatnich 5 lat zaobserwowano znaczne zwiększenie liczby rad duszpasterskich z 20 do 80 procent. Stwierdzono jednak, że nie wszędzie rady działają prawidłowo, bywa, że zbierają się okazjonalnie, bądź zajmują się sprawami, które nie należą do kompetencji parafialnych rad duszpasterskich.

Kongres przybliżył uczestnikom rolę osób świeckich i proboszcza w parafialnej radzie duszpasterskiej, przedstawił najważniejsze cele działania rad, nakreślił również jej modelowy skład. Jako wniosek i podsumowanie kongresu można by zacytować jednego z prelegentów, że „parafialna rada duszpasterska to przestrzeń uważnego słuchania siebie nawzajem”.

Kongres zakończył się uroczystą Eucharystią, której przewodniczył Prymas Polski Abp Józef Kowalczyk. Homilię wygłosił Bp Wiesław Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej.

Wojciech Gołębiewski