Wraz z pielgrzymami na pątniczy szlak spod białostockiej archikatedry wyruszył Bp Henryk Ciereszko. Pielgrzymi nieśli duży, kilkumetrowy krzyż, który został ustawiony przy ołtarzu polowym w Krypnie. „Niech on przypomina o dziele odkupienia nas przez Chrystusa oraz o tym, że nasze życie jest drogą do Boga” – mówił kierownik pielgrzymki, ks. Marek Kanclerz.

„Trudno ocenić po ludzku owoce pielgrzymowania. Wiemy jednak, że wspólne pielgrzymowanie przynosi wielkie owoce duchowe, a także wspaniałe chwile spotkania z drugim człowiekiem. Podczas drogi był z nami obecny Jezus Chrystus i Jego Matka, Matka Pocieszenia” – podkreśla ks. kierownik.

Pielgrzymka do Krypna jest najliczniejszą pieszą pielgrzymką Archidiecezji Białostockiej. Pielgrzymują w niej całe rodziny, by zawierzyć Matce Bożej wszystkie swoje sprawy, dziękczynienia i prośby.

Do pielgrzymów, którzy wyruszyli ze wszystkich białostockich parafii, po drodze przyłączały się grupy z okolicznych miejscowości. W tym roku do pielgrzymki dołączyły także nowe grupy: z nowo utworzonej parafii św. Jana Pawła II w Białymstoku oraz z Księżyna, Juchnowca i Michałowa.

Pielgrzymom podczas drogi towarzyszyło 28 kapłanów, 10 sióstr zakonnych i 27 kleryków. W tym roku najmłodszy uczestnik miał 7 miesięcy, najstarsi zaś liczyli ponad 83 lata.

W Krypnie poszczególne grupy pielgrzymów witał  kustosz sanktuarium, ks. kan. Grzegorz Bołturczuk.

Pielgrzymkę zakończyła uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Abp Edward Ozorowski. Homilię wygłosił ks. kan. Jerzy Sokołowski.

Na zakończenie Eucharystii Metropolita Białostocki, zwracając się do pielgrzymów, podkreślał, że ważne jest nie tylko wspólne pielgrzymowanie, ale przede wszystkim zachowywanie jedności w rodzinach. Życzył wszystkim przybyłym do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia „trwania w wierze, nadziei i miłości oraz zabiegania na co dzień nie tylko o chleb powszedni, ale także o sprawy Boże”.

Doroczna wrześniowa piesza pielgrzymka do Sanktuarium w Krypnie jest szczególną okazją dla dzieci, młodzieży i rodziców do zawierzenia nowego roku szkolnego opiece Maryi. Krypno jest również sanktuarium rolników. Na uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, przypadającą 8 września, przybywają tu rolnicy z terenu archidiecezji, aby modlić się, powierzać przez wstawiennictwo Maryi swój trud oraz poświęcić ziarno pod przyszły zasiew. Uroczystości odpustowe poprzedza tradycyjnie czterdziestogodzinne nabożeństwo.