Spotkanie czerwcowe na temat „A w sercu ciągle maj…” poświęcone było tematowi radości i smutku w życiu człowieka. Ponad 20 osób w różnym wieku, z wielką radością i entuzjazmem, dzieliło się swoim życiem, sposobami spędzania wolnego czasu, swoimi zainteresowaniami.

Poczynione zostały plany na dalsze działania, przedsięwzięcia i akcje. Podczas kolejnych spotkań planowane jest ubogacenie się świadectwem członków Odnowy w Duchu Świętym, którzy zaproszą członków Klubu na Rekolekcje Trzeciego Wieku (spotkanie 9 lipca), zapoznanie się z ponad stuletnią historią białostockiej katedry i wielowiekową Starego Kościoła Farnego (spotkanie 13 sierpnia), odwiedzenie Muzeum Sybiraków i poznanie tragicznych losów zesłańców z okresu II wojny światowej oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych (10 września), a także wysłuchanie wykładu na temat zdrowego żywienia i różnych diet (8 października). Planowane są również inne spotkania, jak: wspólny marsz nord walking w białostockich Plantach oraz wyjście do teatru i opery.

Kolejne spotkanie Naszego Klubu będzie miało miejsce 9 lipca 2013 roku o godz. 11.00 w sali nr 12 za białostocką katedrą. Nasz Klub jest oddolną inicjatywą, która znalazła swoje miejsce w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Białostockiej i jest adresowana do osób dojrzałych, seniorów, do tych które mają przynajmniej 40 lat życia za sobą.

ks. Józef Kozłowski