Metropolita białostocki, nawiązując w homilii do słów Ewangelii odczytywanej dzisiaj w Kościele prawosławnym, mówiącej o kuszeniu Jezusa przez złego ducha i wynikającym z bezgranicznego zaufania Ojcu zwycięstwie Syna Bożego, postawił przybyłym na nabożeństwo w ramach Tygodnia Ekumenicznego kilka pytań dotyczących kuszenia człowieka XXI wieku.

Podkreślił, że szatan nie zrezygnował z podejmowania kolejnych prób, aby i dziś odłączyć ludzi od Boga, nie przestał kusić, aby doprowadzić do skłócenia ludzi i do podziałów pomiędzy uczniami Jezusa Chrystusa, a współczesny człowiek wciąż jest poddawany podobnym pokusom, jak Jezus na pustyni.

„Jakże aktualna jest pokusa wyłącznej troski o chleb, nawet za cenę wyparcia się Boga, odrzucenia Dekalogu i przykazania miłości. Przesadna troska o chleb wielokrotnie była powodem podziałów i walki pomiędzy ludźmi. Historia ludzkości ocieka krwią, nieustannie toczą się wojny, trwają spory w rodzinach, w narodach i pomiędzy narodami” – zauważył.

Wskazał także na działania złego mające na celu wzbudzenie poklasku i uznania innych ludzi. „Pokusa popularności, przypodobania się współczesnym trendom kulturowym, chęć zaistnienia w przestrzeni wirtualnej jest tak silna, że wielu jej ulega. Gotowi są do odrzucenia Dekalogu i działania wbrew logice rozumu. Nawet nie cofną się przed publicznym wyparciem się Boga, byle tylko pojawić się na pierwszych stronach gazet i witryn internetowych” – stwierdził.

Arcybiskup zaznaczył także, że nadal groźna i wciąż aktualna jest pokusa, aby człowiek wybrał dobra doczesne, nie licząc na Boga i nagrodę w wieczności: „Obietnice beztroskiego i dostatniego życia sprawiają, że także wielu chrześcijan oddaje pokłon wartościom przemijającym, a zapomina o Bogu i ostatecznym celu, jakim jest życie wieczne”.

W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan abp Guzdek podkreślał potrzebę wspólnego dawania świadectwa o Chrystusie współczesnemu światu. „Razem musimy podjąć walkę, aby oprzeć się pokusom, które szatan wciąż nam podsuwa. Jesteśmy zobowiązani podjąć wspólny wysiłek, abyśmy pozostali wierni naszemu Bogu i Jego przykazaniom (…). Chrześcijaństwo, które układałoby się ze wszystkimi i które można pogodzić ze wszystkim, jest zbędne. Iść za Chrystusem, to iść pod prąd. Trzeba głosić prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie, przypominać prawo miłości bliźniego, a jednocześnie mówić o grzechu. Jeśli grzech nie jest już grzechem, wówczas nie potrzebujemy zbawczej łaski wysłużonej na Golgocie przez Jezusa” – mówił.

„Kościół nie może być klubem dyskusyjnym, ale wspólnotą, która zanurzona w Biblii i Tradycji podejmuje wysiłki, by nie ulec pokusom współczesnego świata. Ekumenizm nie jest rezygnowaniem z prawdy, ale jest tej prawdy poszukiwaniem. Jest zmaganiem się o prawdę, wszak prawda nas wyzwoli z tego, co dzieli. Tylko na fundamencie prawdy objawionej, można budować jedność” – podkreślił.

Apelował, by bliskość, wzajemny szacunek i solidarność między Kościołami chrześcijańskimi stanowiły nieodzowny wkład w braterstwo i sprawiedliwość, pokój i pojednanie w naszej ojczyźnie i między narodami.

Na zakończenie nabożeństwa abp Jakub, gospodarz modlitewnego spotkania, zauważył, dzisiejszy świat coraz bardziej oddalający się od Boga, pogrążający się w obojętności religijnej potrzebuje naszego świadectwa jedności i wspólnego działania, które już ma miejsce na polu działalności naukowej, charytatywnej, czy w katechizacji.

„Są tacy, którzy chcą rozniecać waśnie wyznaniowe, czy utrzymywać podziały religijne, być może przekonani, że chcą przysłużyć się Bogu” – zauważył władyka i zachęcał, by Kościoły chrześcijańskie strzegły wiary, która jest zgodna z duchem Ewangelii, gdyż zarówno obojętność, jak i radykalizm są przeszkodą w kroczeniu drogą pojednania.

W ekumenicznej modlitwie wraz z duchownymi i wiernymi Kościołów prawosławnego i katolickiego uczestniczył proboszcz parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Białymstoku Tomasz Wigłasz, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, a także przedstawiciele władz miasta.

W ramach Tygodnia Ekumenicznego w najbliższy poniedziałek, 22 stycznia o godz. 17.00, w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Białymstoku odprawione zostaną Nieszpory Ekumeniczne pod przewodnictwem abp. Józefa Guzdka, metropolity białostockiego. Słowo tradycyjnie wygłosi abp Jakub, ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.