W homilii metropolita białostocki przypomniał, że Bóg powołał człowieka do wolności. „Bóg nikogo nie zniewala. Wybór należy do człowieka. Jedynie przekonuje i uzasadnia, że dokonanie dobrego wyboru gwarantuje Boże błogosławieństwo i długie, dostatnie życie. Każdego zaś, kto swe serce odwróci od Boga i Jego przykazań, czeka cierpienie i śmierć” – mówił, nawiązując do Liturgii Słowa.

„Niezwykle ważny jest wyznaczony kierunek: ku wolności, do wolności. Wolność jest nie tyle dana, ale zadana. Ona domaga się wysiłku, wewnętrznej dyscypliny i zmagania się, aby nieustannie jej strzec i nigdy nie utracić” – podkreślał.

Zauważył, że wielu ludzi, rezygnując z daru wolności, oddaje się w niewolę różnych uzależnień. „Czy można pozostać obojętnym, gdy tak wielu naszych rodaków jest zniewolonych? Czy można nie dostrzegać wielkiej rzeszy osób skazanych na cierpienie z powodu uzależnienia najbliższych? Czy można przemilczeć wielkie tragedie, lęk, przemoc, cierpienie w wielu domach oraz kalectwo i śmierć na skutek wypadków spowodowanych pod wpływem alkoholu i narkotyków?” – pytał, przywołując bieżące statystyki.

Stwierdził, że dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebna jest wielka krucjata wyzwolenia człowieka z nałogów. Przywołując słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, który mówił, że „trzeźwość jest polską racją stanu” podkreślał potrzebę ludzi, którzy nie tylko sami nie ulegają słabościom, nie dają się zwyciężyć złu, ale także innym pomagają w obronie wewnętrznej wolności – „widząc, że brat upada, nie pozostawiają go w zagrożeniu, ale dźwigają i podnoszą do życia godnego i wolnego od nałogów”.

Takim człowiekiem był, zdaniem hierarchy, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki: „Był niewygodny dla komunistycznej władzy m.in. dlatego, że walczył o wolność i trzeźwość polskiego narodu. Za głoszenie Ewangelii, a zwłaszcza za krucjatę trzeźwości, do której zachęcał młodzież skupioną w Ruchu Światło-Życie, zapłacił najwyższą cenę”.

Arcybiskup dziękował wszystkim, którzy kontynuują to jego niezwykle ważne dzieło. „Dziękuję za wasze świadectwo abstynencji, a także za to, że idziecie niejako pod prąd płytkiej opinii i społecznych nawyków. Nie lękacie się upominać tych, którzy sprzyjają narastającej fali uzależnień szczególnie ludzi młodych a nawet dzieci, że są winni grzechów cudzych, nieszczęść i tragedii setek tysięcy naszych rodaków. Godne uwagi i podkreślenia jest także to, że z całą mocą przypominacie wszystkim, którzy mają wpływ na stanowione prawo, aby w ten sposób wpływali na ograniczenie pijaństwa i narkomanii” – mówił.

„Stanowczo przypominacie wszystkim, że nie wolno igrać ze złem. Nie wolno ulec tym, którzy w imię doraźnego i niegodziwego zysku, przyczyniają się do zniewolenia przez nałogi kolejnych osób. Nie wolno ośmieszać ani też pomniejszać żadnej inicjatywy, zmierzającej do wyzwolenia człowieka, rodzin i narodu ze strasznej niewoli alkoholu i narkotyków” – zachęcał.

Ponownie przypominając, że Bóg powołał człowieka do wolności, ale i do odpowiedzialności, zachęcał zgromadzonych do modlitwy przez wstawiennictwo bł. ks. Michała Sopoćki, apostoła trzeźwości, o łaskę opamiętania i wyzwolenia Polaków z niewoli nałogów. „Oby wszyscy zrozumieli, że nie ma wolności bez odpowiedzialności i wybierali drogę życia i szczęścia a nie śmierci i przekleństwa” – życzył.

Mszę św. koncelebrowali kapłani związani z Diakonią Wyzwolenia Archidiecezji Białostockiej, a także ks. Krzysztof Kowalewski, archidiecezjalny duszpasterz trzeźwości i osób uzależnionych.

Po Mszy św. miało miejsce spotkanie połączone z prelekcją.

W ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, przed południem w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Followersi – zniewoleni czy wolni? O uzależnieniu dzieci i młodzieży od świata cyfrowego”, w której uczestniczyło blisko 300 osób.

Wydarzenie, które powstało z inicjatywy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, skierowane było do wszystkich osób z terenu województwa podlaskiego, którym bliski jest los najmłodszych: rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji, dążących do przeciwdziałania problemowi e-uzależnień.

Przed zebranymi w Podlaskim Urzędzie Wojewódzki wystąpili specjaliści w tym zakresie, m.in. Elżbieta Powichrowska – terapeuta, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych Etap; prof. Wioleta Danilewicz z UwB, pełnomocniczka Wojewody Podlaskiego ds. dzieci i młodzieży („O zagrożeniach dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży. Współczesne wyzwania”); prof. Napoleon Waszkiewicz, lekarz psychiatra z UMB („Uzależnienie a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”); dr Magdalena Rutkowska-Sowa z Wydziału Prawa UwB w Białymstoku („Zasady bezpiecznego (i legalnego) korzystania z Internetu przez dzieci i rodziców”); ks. Adam Anuszkiewicz, kapelan Zakładu Poprawczego w Białymstoku, duszpasterz młodzieży z OHP w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP („Jakim językiem mówią nastolatki? Doświadczenia z pracy z młodzieżą”); dr Konrad Szamryk z Katedry Językoznawstwa Porównawczego i stosowanego („W niewoli internetu, czyli co sprawia, że w sieci komunikujemy się inaczej”) oraz Tomasz Śliwowski z Wydziału Nauk o Edukacji UwB („Jak wspierać rodziny, gdy on-line staje się ważniejsze niż off-line”).

Dzisiaj, 16 lutego, o trzeźwość narodu będą się modlić uczestnicy Drogi Krzyżowej – o godz. 17.15 w parafii pw. św. Stanisława BM w Białymstoku, a o godz. 18.30 w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie. Jutro zaś, w sobotę 17 lutego, w godz. 10.00-12.00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbędzie się bieg rodzinny „Trzeźwa mila bez promila” – spotkanie rekreacyjne promujące trzeźwość i zdrowy styl życia.