„Przeżywamy po raz kolejny doroczną pielgrzymkę osób bezdomnych, wykluczonych społecznie. To ludzie, którzy często mieszkają w domach pomocy, przytuliskach, noclegowniach, ale to również ludzie, którzy walczą o to, by wyjść z dna. Oni przyjadą do Częstochowy aby podziękować, bo dzięki pomocy m.in. Caritas przeżyli kolejny rok w trudnych czasach.” – mówi ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Pielgrzymka Osób Bezdomnych na Jasną Górę jest wspólnym dziełem Caritas Polska i Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska dodaje: „Oni są dla nas ważni. Potrzebują wsparcia nie tylko materialnego, ale i duchowego. Czują ogromną samotność, czują się wykluczeni, dlatego Caritas w sposób szczególny powinna się nimi zająć i pomóc im w powrocie do normalnego życia, zapewniając schronienie i organizując spotkania modlitewne..”

W programie pielgrzymki znalazły się między innymi: konferencja, czas świadectw oraz Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, prowadzona przez podopiecznych Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Punktem kulminacyjnym spotkania była Eucharystia odprawiona w południe w Kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył i homilię wygłosił Abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, a koncelebrował mi.in. ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska; ks. Marek Bator, dyrektor Caritas arch. częstochowskiej

„Dzisiaj zwłaszcza w okresie przedwyborczym wiele się mówi o solidarności i odpowiedzialności społecznej, ale niewiele miejsca, albo gdzieś na marginesach przekazu prawdy o nas mówi się o Caritas, która jest miłością miłosierną, i codzienną, obecna i działającą w Kościele i przez Kościół wobec potrzebujących. A ona jest w różnych wymiarach służby zarówno pojedynczego człowiekowi, jak i grupie ludzie, posługą wobec samego Chrystusa. To On sam powiedział o mierze Sadu Ostatecznego, ?byłem głodny, spragniony, chory, w więzieniu, bezdomny, potrzebujący, wszytko coście uczynili jednemu z bratu moich najmniejszego, mnieście uczynili" - podkreślał w homilii Abp Depo.

"Wsłuchując się w teksty biblijne dzisiejszej Eucharystii jak najkrócej i najpełniej można streścić życie każdego chrześcijanina: kochać i służyć. Ktoś zapyta: ale jak? Z wewnętrzną pokorą, czyli prawdą o sobie wobec Boga i drugiego człowieka, to jest bardzo istotne wskazanie. Trzeba nam z pokorą podchodzić do siebie nawzajem, nie z wysokości dającego i biorącego, ale z prawdą o nas, która jest przede wszystkim godnością wypływającą z Boga” - mówił Metropolita Częstochowski.

Po Mszy św. cała wspólnota pielgrzymkowa skorzystała z obiadu, przygotowanego przez Caritas w barze Domu Pielgrzyma. W czasie trwania całej pielgrzymki bezdomnym zostało zapewnione nie tylko wsparcie duchowe, ale również ciepły posiłek i prowiant także na drogę powrotną.

„Chrystus zawsze się jednoczy z tymi słabymi ludźmi spychanymi gdzieś na margines. W obliczu tego bezdomnego trzeba starać się zobaczyć też spojrzenie Chrystusa” – podkreśla ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Caritas w Polsce prowadzą ponad 60 schronisk i noclegowni. W jadłodajniach Caritas rokrocznie wydawanych jest 1 mln. 800 tysięcy posiłków.