Modlitwę białostoczan rozpoczęła Msza św. o godz. 19.00 w kościele pw. św. Ojca Pio w Białymstoku pod przewodnictwem Bp Henryka Ciereszki. Po niej kilkaset osób, głównie młodzieży, wyruszyło na lotnisko Krywlany, na miejsce celebry papieskiej z 1991 r., gdzie zakończono modlitwę Apelem Jasnogórskim.

O godz. 21.00 mieszkańcy miasta przy pomniku Papieża przed białostocką archikatedrą odśpiewali Apel Jasnogórski. Modlitwę prowadziła młodzież z duszpasterstwa akademickiego oraz stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Słowo do zebranych skierował przybyły na czuwanie Biskup pomocniczy Henryk Ciereszko. Przypomniał chwile odchodzenia Jana Pawła II sprzed ośmiu laty, kiedy cały świat, w tym także mieszkańcy Białegostoku, modlili się za Papieża przy pomniku przed archikatedrą. „To, co wówczas przeżyliśmy było wielkim poruszeniem. Pozostały wspomnienia spotkań z Nim, ale jestem pewien, że w naszych sercach pozostały również słowa Błogosławionego. Z lekcji Jego odchodzenia uczyliśmy się, jak rozpoznawać swoje przeznaczenie, do czego i do Kogo jesteśmy powołani: do życia w Bogu, w wieczności”  - mówił hierarcha.

Bp Ciereszko podkreślił, że przesłanie, jakie pozostawił bł. Jan Paweł II jest dla nas wciąż aktualnym zaproszeniem. „Wsłuchujmy się dziś w treść jego słów, pouczeń, patrzmy na świadectwo jego wiary, czyli autentycznego życia w Bogu i umiłowania Chrystusa i Kościoła” – wzywał.

Zwrócił uwagę, że przypominane w godzinie Apelu Jasnogórskiego papieskie zawołanie „Totus Tuus” jest dla wierzących ciągłym wezwaniem do wierności Ewangelii i Chrystusowi.

Zachęcał, do przechowywania w sercu pasterskiego nauczania, „czyli miłości do Boga, drugiego człowieka, ducha autentycznej służby innym, oddania, poświęcenia”.

„On będąc już przed tronem Bożym, zapewne najbardziej pragnie, abyśmy żyli tymi wartościami, które nam głosił. Niech dzisiejsza modlitwa będzie uwielbieniem Boga za to, co pozostawił nam bł. Jan Paweł II, ale też wezwaniem do naśladowania Go na drodze życia chrześcijańskiego” – mówił Bp Ciereszko.

Następnie zebrani przeszli do katedry na modlitewne czuwanie w kaplicy bł. Jana Pawła II w bazylice archikatedralnej.

Również o godz. 21.00 przy ołtarzu papieskim przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odprawiony został uroczysty Apel Jasnogórski. Po zakończeniu Apelu w kościele rozpoczęło się czuwanie modlitewne.

Pomnik upamiętniający wizytę Papieża w Stolicy Podlasia, znajduje się na murze, obok archikatedry i góruje nad placem imienia Jana Pawła. Autorką projektu jest Anna Grabiwoda, rzeźbiarka z Kielc. Fundatorem pomnika odsłoniętego 5 maja 1994 r., w trzecią rocznicę wizyty Papieża w Białymstoku był Abp Stanisław Szymecki, ówczesny metropolita białostocki.