Biskup nominat urodził się 18 grudnia 1961 roku w Białymstoku. Studiował filozofię i teologię w białostockim Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym. W 1987 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i dokończył swoją formację w 1990 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Huntington.

Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1990 i został włączony do prezbiterium diecezji Rockville Centre. Pracował duszpastersko w kilku parafiach. W 2007 roku został dyrektorem diecezjalnego biura ds. liturgii. 24 kwietnia 2010 roku został mianowany kapelanem Jego Świątobliwości. Jest zastępcą profesora w Wyższym Seminarium Duchownym Niepokalanego Poczęcia w Huntington i prowadził wykłady dla diakonów stałych.

W 2012 roku został mianowany współkanclerzem kurii diecezjalnej, stojąc nadal na czele biura liturgicznego. Obok polskiego i angielskiego mówi po hiszpańsku, niemiecku, rosyjsku i francusku.