„Wytęskniona wolność, po jej osiągnięciu często powszednieje prowadzi do rozłamów. Docenia się ją dopiero wówczas, gdy się ją utraci” – wskazywał Arcybiskup. Wspominając młodzież przybyłą do Polski na spotkanie z papieżem Franciszkiem z wielu krajów na świecie, gdzie trwają prześladowania chrześcijan podkreślał ich „radość z przebywania wśród ludzi tak samo wierzących i tak samo myślących”. „Nie potrafili przestać się modlić, godzinami trwali na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. To oni dali nam lekcję jak zachowywać i doceniać i cieszyć się wolnością na co dzień” – zauważył.

„W dzisiejszym świecie nadal toczy się wojna, często bardziej podstępna i zniewalająca. Jest to wojna z ateizmem, zeświecczeniem, liberalizmem etycznym i ze szczególna pogardą dla życia ludzkiego. Dlatego, choć mamy wolność polityczną, nie możemy ustawać w wysiłkach, by zmagać się i trwać również w wolności ducha, w wolności serca i umysłu” – podkreślał Abp Ozorowski.

Przypominając wydarzenia z historii Polski, takie jak powstania narodowe i zwycięskie historyczne bitwy, hierarcha apelował, aby „zachować pamięć o tym, o co walczyli nasi przodkowie i za co oddawali życie, i tak jak oni iść drogą prawdy, ukazaną przez Jezusa Chrystusa”.

W homilii ks. ppłk Tomasz Paroń, proboszcz wojskowej parafii pw. św. Jerzego w Białymstoku zauważył, że „kultywowanie tradycji oręża polskiego było jednym z istotnych czynników integrujących armię oraz umacniało jej więzi ze społeczeństwem”. Przypomniał także święta wojskowe, uroczyście obchodzone w armii II Rzeczypospolitej.

Nawiązując do Liturgii Słowa podkreślał rolę Maryi w historii zbawienia. „To Ona posiadała doskonałą broń w swym Niepokalanym Poczęciu i była nie do zlokalizowania przez wroga. Szatan nie mógł jej dopaść ani zaszkodzić. Następnie zrodziła nam Zwycięzcę – Chrystusa. Jego zstąpienie do piekieł, wdarcie się w samo centrum terytorium wroga i odzyskanie tych, których spętał dla siebie oraz Zmartwychwstanie dokonały dzieła, które z dumą opowiada i wspomina każdy chrześcijanin” - mówił.

Kaznodzieja, odwołując się do słów św. Pawła z Listu do Efezjan, zachęcał do „przyobleczenia się w pełną zbroję Bożą”, czyli w narzędzia walki, którymi powinien posługiwać się każdy chrześcijanin w duchowych zmaganiach. Życzył, aby w dniu święta żołnierza polskiego wszyscy mieli „biodra przepasane prawdą, nosili pancerz sprawiedliwości, zasłaniali się tarczą wiary, walczyli mieczem słowa, aby głowę chroniło zbawienie i poprzez modlitwę zachowywali łączność z dowodzeniem”.

W uroczystościach uczestniczyli dowódcy i żołnierze jednostek Garnizonu Białystok, służb mundurowych wraz z pocztami sztandarowymi, kombatanci, parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnych władz oraz liczni mieszkańcy Białegostoku.

Po części religijnej, pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego obok białostockiej archikatedry odbyły się uroczystości patriotyczne. Został odegrany hymn narodowy, odbył się uroczysty apel, złożone zostały kwiaty i wieńce, a żołnierze pokazali musztrę paradną.

Zaplanowane zostały również imprezy towarzyszące. Od godz. 10.00 do 16. 00 przy ratuszu można było zapoznać się ze sprzętem wojska i innych służb mundurowych. Od 11.00 do 18.00 w Muzeum Wojska przy ul. Kilińskiego można było bezpłatnie obejrzeć stałe wystawy, a o godz. 17.00 na skwerze Armii Krajowej za Pałacykiem Gościnnym przy ul. J. Kilińskiego, rozpoczął się koncert fortepianowy pieśni patriotycznych i wojskowych w wykonaniu Mariusza Dubrawskiego.