Pierwszą część spotkania stanowiła promocja książki pt. „Przygody księdza Michała” autorstwa ks. Tadeusza Goleckiego. Zgromadzonych gości przywitała Lucja Orzechowska – dyrektor Departamentu Oświaty Urzędu Miejskiego w Białymstoku, zachęcając uczestników spotkania do radosnego i owocnego przeżywania Dni Patronalnych Miasta w spotkaniu z literaturą piękną oraz sztuką, tworzona przez dzieci i młodzież.

W ramach wydarzenia, licznie obecni młodzi czytelnicy mogli połączyć się drogą internetową z mieszkającym w Szwajcarii autorem książki oraz zadać mu pytania. Fragmenty książki przeczytał Piotr Półtorak – aktor Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Podczas spotkania, obecna była Agnieszka Blank, autorka pięknych ilustracji do wspomnianej publikacji. Każdy z młodych uczestników spotkania otrzymał egzemplarz zaprezentowanej książki.

Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu o Patronie Białegostoku pt. „Zwyczajny-Niezwyczajny”. Ideę konkursu przybliżyła zgromadzonym rodzicom i laureatom Barbara Stankiewicz - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 16 im. Bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku.

Uczestnicy konkursu wykonali prace plastyczne oraz przygotowali teksty literackie. Nagrodzonych zostało 28 uczniów w siedmiu kategoriach. Nagrody wręczali bp Henryk Ciereszko oraz wiceprezydent Miasta Białegostoku Adam Poliński, którzy następnie wraz z laureatami konkursu otworzyli wystawę wyróżnionych prac.

Drugą część spotkania stanowiła konferencja. Uświetnił ją chór „Rozśpiewany Białystok” pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej. Chór wykonał „Mszę a-moll” Stanisława Moniuszki, wprowadzając wszystkich zgromadzonych w refleksyjny nastój. Prelekcję pt. „Bł. ks. Michał Sopoćko – Patron Miasta Białegostoku” wygłosił bp Henryk Ciereszko. Natomiast Katarzyna Polak dała świadectwo o osobistym doświadczeniu tego, jak bł. Michał może stawać się inspiracją w codziennej pracy pedagoga