Abp Guzdek, mówiąc o znaczeniu domu rodzinnego, szkoły i Kościoła w kształtowaniu młodego pokolenia, przywołał Westerplatte oraz inne miejsca bitew, gdzie na przestrzeni historii miała miejsce heroiczna walka o wartości, wolność i niepodległość.

Przypomniał, że urodzony przed 102. laty w Wadowicach Karol Wojtyła swoje pierwsze zmagania i zwycięskie bitwy „o to, aby być dobrym i szlachetnym człowiekiem” stoczył w domu rodzinnym. W nim, dzięki przykładowi ojca, oficera Wojska Polskiego oraz starszego brata ukształtował się jego charakter, życiowe wartości oraz wytrwałość i ofiarność w walce o nie, jak stwierdził Arcybiskup - „pierwsze życiowe Westerplatte”.

Kolejnym miejscem zmagań i zwyciężania w życiu dla Karola Wojtyły była szkoła. Hierarcha wskazał, że jej zadaniem jest uczenie, wychowywanie oraz kształtowanie osobowości młodego pokolenia. Wraz z nią miejscem duchowego rozwoju przyszłego papieża stał się kościół parafialny. „Obecność na Eucharystii, korzystanie z sakramentów daje nam szansę, aby w życiu wygrywać, by zasłużyć na miano bohatera – tak jak ci z Westerplatte, spod Termopil, Monte Cassino, a ostatnio z Mariupola” – podkreślił abp Guzdek.

„Tak się złożyło, że ja też urodziłem się w Wadowicach. Miałem rodzinę, parafię, kościół i szkołę – to samo liceum, do którego chodził kiedyś Karol Wojtyła” – wspomniał Arcybiskup i dodał: „Wybierajcie dobrą drogę, drogę do świętości. Karol Wojtyła, późniejszy kapłan, biskup, papież pokazał, że można, że trzeba wygrać, bo każdy ma swoje Westerplatte. Tylko pamiętajcie - żeby wygrać, trzeba walczyć”.

Metropolita Białostocki, dziękując za zorganizowanie spotkania, życzył jego młodym uczestnikom „odwagi, mądrości i siły” do zwyciężania życiowych trudności i swoich własnych słabości, oraz tego, aby byli godni miana „bohaterów naszych czasów”.

Organizatorzy, dostrzegając nowe wyzwania i zagrożenia, jakie stawia przed młodzieżą dzisiejszy zmieniający się świat, mieli na celu przekazanie młodym ludziom, często życiowo zagubionym, bogactwo i głębię nauczania św. Jana Pawła II, którego przesłanie jest wciąż aktualne.

Przed 35. laty, podczas pamiętnego spotkania z młodymi na Westerplatte, Papież wzywał, by najwyższe wartości, którymi żyły pokolenia Polaków: Bóg, wiara, miłość, sprawiedliwość, solidarność, pokój, szlachetne ideały, przyjąć, zachować i obronić.

W programie Forum znalazł się również blok artystyczny, w którym przedstawiono film przygotowany przez "Papa Grupę" pod kierownictwem Barbary Bachurek, Kamili Luizy Antoniuk i Michała Snarskiego, inspirowany słowami Papieża Polaka, które wypowiedział na Westerplatte. Zwieńczeniem części artystycznej był mini koncert w wykonaniu ks. Adama Anuszkiewicza oraz Michała Snarskiego, który uwolnił w młodzieży wielkie pokłady entuzjazmu, radości i spontaniczności.

Do udziału w Forum zaproszono młodzież z białostockich szkół średnich, która przygotowała krótką refleksję oraz plakat przedstawiający ich rozumienie tegorocznego hasła: „Każdy ma swoje Westerplatte”.

Po zakończeniu spotkania w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym uczestnicy Forum udali się do archikatedry białostockiej, gdzie została odprawiona koncelebrowana Msza św. w intencji młodzieży uczestniczącej w wydarzeniu.

Organizatorami Papieskiego Forum Młodych są: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej, Parafia pw. św. Rodziny w Białymstoku, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi oraz Zespół Szkół Społecznych Fundacji Edukacji "Fabryczna10".