„Dziękuję nauczycielom, za ich obecność i pracę, za to, że są tu i dziś, zarówno w imieniu własnym, jak i w imieniu dzieci oraz w imieniu rodziców, którzy często nie doceniają roli pedagogów o procesie wychowania ich dzieci” - mówił do obecnych Metropolita Białostocki. Serdecznie podziękował wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie.

„Dzielę radość dzisiejszego spotkania, tym bardziej, że sam niegdyś byłem dzieckiem, a później nauczycielem” – podkreślał Arcybiskup.

„Gdy patrzę na hasło konkursu sam stawiam sobie pytanie: Kim jestem i kim powinienem być? Gdyby ktoś chciał zrozumieć, co naprawdę kryje się za tym urzędem, to przynajmniej przez tydzień powinien go sprawować” - mówił z uśmiechem Abp Ozorowski. „To rzeczywiście - mówiąc słowami Jana Pawła II - wielki dar i tajemnica” - stwierdził. „Mam nadzieję, że czytając i oglądając wydaną z okazji konkursu publikację z pracami literackimi i plastycznymi dowiem się, czego oczekują ode mnie moi wierni, bo zwykle wyrażane życzenie jest jednocześnie pouczeniem jakim mam być” – dodał.

Arcybiskup swą wdzięczność wyraził organizatorom koncertu – dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku - Lucji Orzechowskiej oraz dyrektorowi Wydziału Nauczania Kurii Metropolitalnej Białostockiej - ks. dr. hab. Radosławowi Kimszy.

Wszystkim nauczycielom na podejmowany trud kształcenia i wychowania młodych pokoleń Arcybiskup Jubilat życzył sił i błogosławieństwa Bożego.

Spotkanie białostockiej edukacji z okazji jubileuszy Arcybiskupa Białostockiego rozpoczął występ Chóru Dziecięcego Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Ewy Rafałko. Następnie słowo do uczestników konkursu oraz ich opiekunów i rodziców zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Adam Poliński. Dziękując za podjęcie artystycznego wyzwania podkreślał, że „nie jest łatwo w jakikolwiek sposób oddać w pełni to, co kryje w sobie słowo kapłan i biskup”. Wyraził także radość, że na zakończenie tegorocznego roku szkolnego białostocka edukacja przeżywa radosne spotkanie, którego okazją jest złoty jubileusz Arcybiskupa Metropolity.

Po ogłoszeniu laureatów konkursu wiceprezydent Poliński wręczył wyróżnionym uczestnikom dyplomy oraz wydaną z tej okazji specjalną publikację.

Kolejnym punktem programu był koncert Chóru Żeńskiego Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku pod dyrekcją Kazimierza Dąbrowskiego.

W imieniu dzieci, młodzieży oraz społeczności edukacyjnej oraz władz Miasta Białegostoku życzenia dostojnemu Jubilatowi złożyli przedstawiciele szkół i placówek wychowawczych.

Spotkanie uwieńczył występ Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją prof. Violetty Bieleckiej.

Dzisiejsze uroczystości zakończyły jubileuszowe obchody 50-lecia kapłaństwa 35-lecia święceń biskupich Abp Edwarda Ozorowskiego.


WYRÓŻNIENIA I NAGRODY PRZYZNANE W KONKURSIE PLASTYCZNYM

WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE W KONKURSIE LITERACKIM