W pasterskim słowie skierowanym do wiernych Metropolita białostocki m.in wyraził wdzięczność i radość z powodu licznej i aktywnej przynależności Polaków do Kościoła katolickiego. Podkreślił również znaczenie ich świadectwa wiary i zachowania kultury polskiej na emigracji.

W niedzielę abp Guzdek spotkał się z uczniami i nauczycielami w polskiej szkole parafialnej; działającej w Polskiej Misji Katolickiej Bielefeld. Tego samego dnia wieczorem również w Paderborn udzielił sakramentu bierzmowania 7 osobom.

Po zakończonej Eucharystii spotkał się z tamtejszymi wiernymi oraz z  biskupem pomocniczym Archidiecezji Paderborn Matthiasem Konigiem. W trakcie tej rozmowy między hierarchami doszło do szczerej wymiany spostrzeżeń i uwag związanych z niemieckimi i polskimi wspólnotami katolickimi.

Duszpasterze i wierni z Polskiej Misji Katolickiej zostali pod wrażeniem otwartości i serdeczności abp Józefa.