W homilii ks. dr Adam Szot wykładowca Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego, podkreślił, że nie jest to tylko szlak turystyczny, który wiedzie przez najciekawsze rejony naszego miasta i pozwala zachwycać się zabytkami i otoczeniem. "Szlak Błogosławionego Ks. Michała Sopoćki to szlak modlitwy, szlak bożej łaski, szlak wypraszania o Miłosierdzie Boże" - mówił. Podkreślał, że "idąc szlakiem idziemy śladami błogosławionego człowieka, pielgrzymujemy tą sama drogą, którą kroczył Błogosławiony Michał Sopoćko". Ks. Szot wskazywał również, że pielgrzymi idą z modlitwą, tak jak przed laty Ksiądz Michał Sopoćko, prosząc o Miłosierdzie Boże, o zasady moralne, o ducha chrześcijańskiego. Szlak Błogosławionego Ks. Michała Sopoćki jest przypomnieniem tego, że Białystok jest wdzięczny Bogu za ocalenie, za Miłosierdzie Boże.

Białystok jest miastem, w którym pozostały zewnętrzne ślady apostolskiej obecności ks. Michała Sopoćki, to one wyznaczają szlak pielgrzymi. Jednym z tych miejsc jest kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha. Z kościołem tym Błogosławiony ks. Michał Sopoćko związany był poprzez posługę kapłańską, którą tu pełnił w roku akademickim 1961/62, ostatnim roku swojej pracy formacyjnej w seminarium. Odprawiał Msze św. i nabożeństwa, wygłaszał niedzielne homilie, posługiwał w konfesjonale. Posługa formacyjna wobec księży była jednym z istotnych dzieł w jego życiu. Utrzymywał kontakty z kapłanami, swymi wychowankami, służąc im radą, duchową posługą, wiedzą i kapłańskim doświadczeniem.

Zgromadzeni na nabożeństwie w kościele pw. św. Wojciecha pątnicy modląc się słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego wyruszyli z ks. prał. Janem Wierzbickim, proboszczem parafii św.. Wojciecha i z ks. kan. Andrzejem Kozakiewiczem, kustoszem Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku do budynku Domu Dziecka przy ul. Słonimskiej, w którym mieściło się przed laty Seminarium Duchowne.

Kolejne spotkanie na szlaku będzie miało miejsce 28 sierpnia 2013 r., rozpocznie się Mszą św. w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Kraszewskiego 15 B. Po Mszy św. nastąpi wspólnotowe przejście z modlitwą Koronki do kolejnego miejsca na Szlaku.


Magdalena Raczkowska