Tematyka rekolekcyjnych ćwiczeń koncentrowała się wokół rzeczywistości małżeństwa, zagrożeń, które towarzyszą parze małżeńskiej we współczesnym świecie, ale również szansom, które daje małżeństwo przeżywane jako rzeczywistość sakramentalna, jako wydarzenie wiary.

Piątkowe spotkanie rozpoczęło się katechezą na temat małżeństwa. Następnie uczestnicy rekolekcji pracowali w grupach, aby w  końcu spotkać się na Eucharystii. Podobny plan rekolekcji został zrealizowany w  sobotę i niedzielę. Piątkowe spotkanie kończyło się adoracją Najświętszego Sakramentu oraz sakramentalną spowiedzią. 

W rekolekcjach uczestniczyło każdego dnia ok. 50 – 60 małżeństw i często całych rodzin, najczęściej należących do  Domowego Kościoła, parafialni doradcy życia rodzinnego, małżeństwa zaangażowane w Spotkania Małżeńskie. 

Rekolekcje zorganizowała wspólnota Domowego Kościoła Archidiecezji Białostockiej we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Białostockiej.