Eucharystii przewodniczył delegat biskupa polowego Wojska Polskiego ks. płk. Sławomir Niewęgłowski, a koncelebrowali ks. dr Jarosław Grzegorczyk, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej oraz kapelani wojskowi. Wzięło w niej udział 40. żołnierzy z 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego wyjeżdżających do Afganistanu wraz z rodzinami oraz dowództwem, na czele z Dowódcą Wojsk Lądowych z generałem broni Zbigniewem Głowienką.

Na początku Eucharystii, po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, ks. płk. Niewęgłowski odczytał słowa biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, który mówiąc o wielkim szacunku i podziwie dla służby żołnierzu poza granicami kraju, przypomniał, że ?służba chrześcijan dla pokoju przejawia się w godności człowieka, w obronie słusznych praw ludzi biednych i uciśnionych?. Prosił, aby żołnierze pozostali wierni wartościom opartym na Dekalogu i Ewangelii?. Wyjeżdżających na misje ich rodziny polecił opiece Matki Bożej.

Ks. Grzegorczyk w imieniu Metropolity Białostockiego przekaz żołnierzom i ich rodzinom zapewnienia o modlitewnej pamięci w czasie trudnej i odpowiedzialnej służby z dala od Ojczyzny oraz pasterskie błogosławieństwo.

W homilii ks. mjr SG Wiesław Kondraciuk, administrator parafii wojskowej w Białymstoku, odnosząc się do tekstów liturgii słowa pytał zebranych: - ?Kim jest dla was Jezus Chrystus??. W odpowiedzi na to pytanie kaznodzieja upatrywał wyjaśnienie  najbardziej egzystencjalnego pytania człowieka wierzącego: ?Kim jestem dla Boga??. ?Jestem dzieckiem Boga, ukochanym synem i córką, kimś bardzo ważnym, bo Jezus chciał umrzeć za każdego? - wyjaśniał ksiądz major.

Kolejne ważne dla zgromadzonych  pytanie, zdaniem kaznodziei, dotyczyło stosunku do samego siebie: ?To co robicie, to nie tylko służba, to również powołanie? - mówił do żołnierzy. ?Wszystkie zadania służbowe na misji, również wszystkie trudności, po dobrym wypełnieniu służby, dają satysfakcję i poczucie niesiania pomocy drugiemu człowiekowi? ? tłumaczył.

Odwołując się do słów św. Pawła o ?postępowaniu w sposób godny powołania?, ks. Kondraciuk postawił zebranym kolejne pytanie: - ?Kim jesteście dla Ojczyzny??. Wyjaśniając potrzebę i sens wyjazdu żołnierzy na misje odpowiadał na stawiane przez wieku pytanie : ?Po co tam jedziecie?".  ?Bo nosicie mundur żołnierza polskiego. Służba spowodowała, że staliście się własnością Rzeczypospolitej Polskiej. A Ojczyzna mówi, że jej bezpieczeństwa i niepodległości broni się w ten sposób, uczestnicząc dziś w misjach. Trzeba być tam, by tu, na polskiej ziemi było spokojnie i bezpiecznie?. ?Służąc na ojczystej ziemi i w górach Afganistanu jesteście strażnikami życia, ludzkiego bezpieczeństwa, szczęścia i radości? - podkreślał.

Na zakończenie, zapewniając o codziennej modlitwie w białostockiej parafii wojskowej za wszystkich wyjeżdżających do Afganistanu, życzył żołnierzom ?bezpiecznej i skutecznej służby, Bożej opieki i błogosławieństwa na co dzień oraz żołnierskiego szczęścia?.

Po uroczystości w Archikatedrze Białostockiej główne uroczystość pożegnania Bojowej Grupy Rozpoznawczej odbyły się na Rynku Kościuszki. Odczytany został rozkazu o utworzeniu Bojowej Grupy Rozpoznawczej, wręczenie okolicznościowego proporca z emblematami jednostek oraz herbami województw dowódcy Grupy, wręczenie flag miast, w których stacjonują jednostki. Część oficjalną zakończyła defilada pododdziałów.

Kolejnym punktem programu było spotkanie z żołnierzami i ich rodzinami oraz pokazy wyszkolenia i prezentacja sprzętu.

Przed południem  Dowódca Wojsk Lądowych wraz z Dowódcą 18 Pułku Rozpoznawczego złożyli kwiaty i zapalą znicze na grobie śp. Abp. gen. dyw. Mirona, w Supraślu.

Następnie doradców wojsk lądowych przyjął Metropolita Białostocki Abp. Edward Ozorowski. Hierarcha przekazał dowódcom zapewnienie o modlitwie za wszystkich żołnierzy wyruszających na misję do Afganistanu oraz ich rodziny.

Żołnierze z Bojowej Grupy Rozpoznawczej wyjedzą na półroczną misję do Afganistanu na początku października. Dowódcą Grupy będzie oficer z 18. Pułku Rozpoznawczego z Białegostoku, dlatego pożegnanie żołnierzy odbyło się w Stolicy Podlasia. W skład Grupy wchodzą żołnierze z pięciu jednostek: 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego  z Białegostoku (województwo podlaskie, 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy z Lidzbarka warmińskiego (województwo warmińsko-mazurskie), Dywizjonu Rozpoznania Powietrznego ? BSR z  Pruszcza Gdańskiego (województwo pomorskie), 2 Ośrodku Radioelektronicznego  ?OREL? z Przasnysza (województwo mazowieckie), Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie).

Głównym kapelanem dobiegającej końca obecnej misji polskiej w Afganistanie jest kapłan Archidiecezji Białostockiej, proboszcz parafii garnizonowej w Białymstoku ks. kmdr por. Zbigniew Rećko. Wraz z nim posługę kapelana na misji pełni inny kapłan z Białegostoku, ks. ppor. Artur Samsel.