Na Eucharystii w Starym Kościele Farnym zgromadzili się doradcy życia rodzinnego pracujący w parafialnych poradniach rodzinnych, pracownicy Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej, animatorzy Stowarzyszenia Spotkań Małżeńskich, małżeństwa spotykające się w Duszpasterstwie Małżeństw Niesakramentalnych, obrońcy życia, zaangażowani w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego oraz absolwenci Studium Życia Rodzinnego. 

W homilii ks. dr Józef Kozłowski przypomniał słowa papieża Benedykta XVI skierowane do rodzin podczas VII Spotkania Rodzin w Mediolanie: ?Nie jest łatwo, zwłaszcza dziś, żyć waszym powołaniem, ale rzeczywistość miłości jest wspaniała, jest jedyną siłą, która może naprawdę przemienić kosmos, świat?.

Po Mszy św. dalsza część inauguracji odbyła się w Centrum Pastoralno - Administracyjnym Archidiecezji Białostockiej. W trakcie spotkania zgromadzeni wysłuchali wykładu pt.:?Nierozerwalność małżeństwa a problemy w przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa?, wygłoszonego przez ks. dr Ireneusza Korzińskiego, Wiceoficjała Sądu Metropolitalnego. 

W tym roku naukę rozpoczęło trzech nowych studentów, a Studium ukończyło również trzech absolwentów, którzy napisali prace dyplomowe i otrzymali dyplomy ukończenia Studium. 

Inauguracja nowego roku akademickiego od kilku lat jest okazją rozpoczęcia kolejnego roku pracy na rzecz małżeństwa i rodziny osób skupionych wokół Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Białostockiej.