W swej homilii bp Ciereszko zaznaczył, że wspólnoty „Wiara i Światło”, koncentrujące się wokół ludzi niepełnosprawnych i  upośledzonych umysłowo, są „tą cząstką Kościoła, która jest szczególnie ważna ze względu na to, że skupia ludzi najuboższych, ciężko doświadczonych, a nierzadko odrzucanych przez świat”.

„My tymczasem poznajemy Boga w Chrystusie, który jest bliski każdemu z nas, a szczególnie osobom najsłabszym” – dodał i przypomniał, że to właśnie „Jezus uczy nas jak przygarniać każdego potrzebującego”. Podkreślił, że  misją ruchu „Wiara i Światło” jest dawanie świadectwa tej miłosiernej miłości Boga, która dla każdego z nas jest ratunkiem i zdolna jest do  pokojowej przemiany otaczającego świata.

Kaznodzieja podkreślił, że drogą wspólnot „Wiara i Światło” jest droga ewangelicznych błogosławieństw i zachęcił do podążania właśnie nią. Zwrócił uwagę, że w doskonały sposób ukazuje ją papież Franciszek w swej najnowszej adhortacji „Gaudete et exsultate”, przypominając, że świętość nie jest niczym innym jak właśnie realizacją ośmiu błogosławieństw. Przyznał, że  do świętości realizowanej w taki właśnie sposób powołani są absolutnie wszyscy, niezależnie od niepełnosprawności czy stopnia upośledzenia.

A nawiązując do obchodzonego właśnie 40-lecia wspólnot „Wiara i Światło”, bp Ciereszko stwierdził, że należy dziękować za to, co ruch ten dokonał w sferze nie tylko pomocy, ale przede wszystkim na rzecz pozytywnego postrzegania ludzi upośledzonych w społeczeństwie jak i w Kościele. Przypomniał, że dzięki świadectwu ruchu, promującego wartość takich osób i ukazującego ich różnorodne dary i zdolności, zmienił się sposób ich postrzegania i w coraz większym stopniu są oni integrowani w  społeczeństwie.

„Śpiewajmy pieśń uwielbienia i wdzięczności za 40 lat działania „Wiary i Światła” w Polsce” – zakończył.

Uroczystą Mszę św. z okazji 40-lecia ruchu "Wiara i Światło" w Polsce sprawowało kilkudziesięciu kapłanów będącymi kapelanami wspólnot w różnych regionach Polski. Wśród nich obecny był ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który w 1981 r. był twórczą pierwszych wspólnot tego ruchu w Krakowie. Potem, wykorzystując doświadczenia wyniesione z "Wiary i Światła" powołał do życia Fundację św. Brata Alberta, którą kieruje do dziś.

Eucharystia sprawowana była przy ołtarzu polowym przed sanktuarium, w obecności wyniesionego na zewnątrz cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Bp Henryk Ciereszko jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. ruchu „Wiara i Światło”. 1400 wspólnot „Wiara i Światło” jest dziś obecna w  85- krajach świata. W Polsce działa 90 wspólnot.