Bp Ciereszko podkreślał w homilii, że dzisiejsze święto odsłaniana tajemnicę Boga objawiającego siebie w swoim Synu, zapowiadanym od wieków. „Jeszcze nie ujawnia się w pełni swojej Boskiej mocy, w mocy słowa, które potem będzie głosił, w znakach, które będzie czynił, czy w tej największej tajemnicy – tajemnicy krzyża. Ujawnia się jako ten, który jest «światłem na oświecenie pogan». Jest światłem dla nas wszystkich, dla ludzkości, dla całego świata. W Bogu objawionym w Jezusie Chrystusie każdy będzie miał przystęp do zbawienia” – mówił.

Wskazał, że Chrystus jest światłem, o czym przypominają poświęcone na początku liturgii świece: „przypominają, że mamy iść za Chrystusem, który oświeca ścieżki życia człowieka swoja nauką, swoją łaską, swoją mocą”.

Przypomniał, ze płonące dziś gromniczne świece wyrażają gotowość, czuwanie, życie modlitwą i ofiarą, aby w ten sposób stawać się znakiem tego, że zmierzamy ku ostatecznemu spotkaniu z Bogiem, które jest kresem, celem i przeznaczeniem ludzkiego życia.

Hierarcha zwrócił uwagę, że Maryja, która przynosi Jezusa do świątyni jako światło, „szczególnie uczestniczy w tym ofiarowaniu – oddaniu się Bogu”. Jednocześnie w tym geście wraz z Synem ofiarowuje również siebie samą, co „jest to także zaproszeniem dla nas, aby otrzymując łaskę od Boga, każdy z nas coś Bogu ofiarował” – podkreślał.

„Dziś szczególnie myślimy o tych, którzy oddają siebie Bogu poprzez konsekrację zakonną, w czym uczestniczą także osoby świeckie. To wielkie zadanie, wielki dar i łaska. W dzisiejszym świecie wiele kosztuje przyjęcie habitu czy sutanny, zobowiązanie do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie oraz do wypełniania zadań związanych z charyzmatem danego zgromadzenia, aby światło Chrystusa mogło oświecać wszystkich, aby rosła chwała Boża” – mówił.

„Prosimy wszystkie te osoby o modlitwę, ale też modlitwą je ogarniamy, dziękując za to, co wnoszą w życie wspólnot parafialnych i diecezjalnych naszej archidiecezji” – stwierdził.

Nawiązując do hasła trwającego pierwszego etapu synodu – „komunia, uczestnictwo, misja” wyjaśniał, że zgromadzenia zakonne są przykładem życia wspólnotowego, czyli komunii: "Uczestnictwo oznacza włączania się w zadania, które przed nimi stają, misja zaś oznacza wezwanie do dawania szczególnego świadectwa wiary. „Każdy z nas jest wezwany, ale osoby konsekrowane szczególnie”.

Wszystkich obecnych na liturgii bp Ciereszko zapraszał do ofiarowania siebie Bogu i niesienia innym świadectwa, „że Jezus jest naszym Panem, naszym światłem, które rozświetla ścieżki naszego życia”.

Po homilii siostry zakonne, księża pozostałe osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby i przyrzeczenia.

W Archidiecezji Białostockiej posługę pełnią 4 męskie zgromadzenia zakonne i 16 żeńskich, wśród nich 28 księży zakonnych, 156 sióstr zakonnych oraz 5 braci. Są obecne wspólnoty i instytuty życia konsekrowanego oraz dziewice konsekrowane.

Siostry zakonne prowadzą domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, świetlice dla dzieci oraz przedszkola i szkoły. Pracują jako katechetki, nauczycielki i wychowawczynie. Podejmują różne formy posługi jako zakrystianki, organistki, sekretarki i pielęgniarki. Obejmują swoją służbą, pracą i modlitwą osoby potrzebujące.

Księża Werbiści prowadzą parafię oraz dom rekolekcyjny w Kleosinie. Księża Salezjanie w Różanymstoku, oprócz parafii-sanktuarium, prowadzą placówkę opiekuńczo-wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Księża jezuici prowadzą parafię na peryferiach Białegostoku. Od niedawna w archidiecezji posługują Księża Misjonarze Matki Bożej Pocieszenia.