Konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Biznesowe Białostockie i Międzywydziałową Katedrę Teologii Katolickiej UwB wpisuje się w formy duszpasterstwa Przedsiębiorstw i Pracodawców Archidiecezji Białostockiej.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele pw. św. Wojciecha w Białymstoku. Konferencję otworzył Abp Edward Ozorowski, który podkreślił personalistyczny wymiar przedsiębiorczości. "Działanie z powołaniem jest nam wszystkim potrzebne. Biznesmen z powołania, wbrew drapieżnemu kapitalizmowi, dba o tego, komu służy” – mówił Metropolita Białostocki.

Obrady prowadził ks. dr Andrzej Proniewski, p.o. Kierownika Katedry Teologii Katolickiej. W pierwszym wykładzie ks. dr Dariusz Wojtecki, duszpasterz Przedsiębiorców i Pracodawców Archidiecezji Białostockiej, zaprezentował dokument Papieskiej Rady Iustitia et Pax "Powołanie lidera biznesu”. Przedstawiając dokument Rady, Prelegent podkreślił zasługi bł. Jana Pawła II dla nowe spojrzenie na ludzi biznesu, którzy są stereotypowo postrzegani jako kapitaliści i chciwcy. Tymczasem, dokument pojmuje ich działalność w kategoriach powołania. Lider biznesu to osoba angażująca się w działalność gospodarczą.

Drugi z prelegentów, ks. Przemysław Król SCJ w wykładzie pt. "Zainspirowani wiarą - jedność wiary i działania katolików w biznesie” wskazywał na relacji Kościoła i świata biznesu. Prelegent udowadniał konieczność korelacji tych dwóch środowisk. Kościół w biznesie upatruje bowiem szansę wzrostu duchowego dobrobytu ludzi. Ks. Król podkreślał wielkie znaczenie człowieka biznesu, który poprzez swoje zadania wypełnia powołanie do świętości i z tej racji działanie biznesowe posiada wartość moralną.

Z kolejnym wykładem, zatytułowanym „Powołanie – jak je usłyszeć, przyjąć, wypełnić?” wystąpiła Anna Jaworek, współpracownik Duszpasterstwa "Talent”. Trójstopniowy proces realizacji powołania, zawarty w tytule referatu, gwarantuje nabycie przez przedsiębiorcę kompetencji. Jedynie poprzez etapy: usłyszenia, przyjęcia i wypełnienia wezwania Bożego, może w pełni realizować nadprzyrodzony charakter powołania do pełni życia w Bogu.

Dr Edyta Jurczak - Pejko przybliżyła zebranym ogólnobiznesowe przedsięwzięcie pod nazwą "Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Charakteryzując tę nową filozofię prowadzenia działalności gospodarczej, Prelegentka wyszczególniła obszary jej oddziaływania: relacje z konsumentami, z pracownikami, praktyki rynkowe, organizacja pracy. Wśród licznych inicjatyw w ramach CSR, wśród których powszechnie jest znany "Global Compact”, Prelegentka wiele uwagi poświęciła ISO 26000 - normie, która systematyzuje wiedzę na temat włączania aspektów społecznych i środowiskowych w proces funkcjonowania firmy i oparcia zarządzania nią w oparciu o normy etyczne.

Jako ostatni referat przedstawił dr hab. Ryszard Stocki, doradca biznesu, nt. "Dlaczego nam tak mało się udaje? Lustro personalistyczne – nowe narzędzie do wspierania rozwoju osobistego”. Analizując destrukcyjne praktyki społeczne, np. rozwody, Prelegent sprecyzował wyzwania i drogi naprawy: nowa wiedza, nowy sposób monitorowania swojego życia.