W homilii ks.Marcin Pierzchało, wikariusz parafii Matki Bożej Fatimskiej, nawiązując do słów Ewangelii zachęcał do zastanowienia nad słowami Jezusa: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta”. Kaznodzieja zachęcał do zadania sobie pytania: „Czy w mim życiu jest podobnie? Jak wygląda moja relacja z Bogiem?”. Pytał, czy za tym, że modlimy się, chodzimy do kościoła, idzie przemiana serca.

Ks. Marcin mówił o Miłosierdziu Bożym, którego wszyscy potrzebujemy, gdyż wszyscy upadamy poprzez grzech. Cytował sł. Bł. ks. Michała Sopoćki, który wskazywał, że „Miłosierdzie Boga jest to doskonałość Jego działalności, skłaniającej się ku bytom niższym w celu wyprowadzenia ich z nędzy i uzupełnienia ich braków – jest to Jego wola czynienia dobrze wszystkim, którzy cierpią jakieś braki i sami nie są w stanie ich uzupełnić. Pojedynczy akt miłosierdzia jest litością, a stan niezmienny zlitowania – miłosierdziem”.

Kaznodziejawyjaśniał, że Bóg chce napełniać nas swoją miłością, swoim pokojem, radością. Zachęcał do modlitwy przez wstawiennictwo św. Augustyna, który przyjął Boże miłosierdzie oraz bł. ks. Michała Sopoćki, o umiejętność przyjmowania tego, co Bóg nam daje.

Na zakończenie Mszy św. ks. Andrzej Kozakiewicz zaprosił wszystkich do udziału w pielgrzymowaniu „Śladami Błogosławionego ks. Michała Sopoćki”. Etap pielgrzymowania, do którego zachęcał, wiódł ulicamiparafii Matki Bożej Fatimskiej na terenie, której znajdują się dwa miejsca szczególnie związane z osobą Błogosławionego: budynek byłego seminarium duchownego, w którym był wykładowcą oraz ojcem duchowym i spowiednikiem alumnów oraz dom przy ul. Złotej 9, w którym wynajmował mieszkanie. W mieszkaniu tym ksiądz Michał Sopoćko przeżył niemal cały białostocki okres swego życia. Było to miejsce pracy naukowej, modlitwy i wypoczynku. Tu dojrzewały jego idee dotyczące apostolstwa Miłosierdzia Bożego oraz plany starań o kościelną aprobatę kultu.

Zgromadzeni na nabożeństwie pątnicy, modląc się słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego wyruszyli z ks. Marcinem Pierzchało i z ks. kanonikiem Andrzejem Kozakiewiczem pielgrzymkowym szlakiem. W rozważaniach i modlitwie towarzyszyła im wspólnota Przyjaciół Oblubieńca. Podążając ulicami miasta pielgrzymi modlili się przez wstawiennictwo bł. Michała za ludzi dotkniętych chorobą, cierpieniem, biedą materialną czy duchową, aby z ufnością powierzając się miłosierdziu Bożemu, doświadczali także miłosierdzia ze strony ludzi.

Pielgrzymowanie zakończono w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa. W tym miejscu 15 września 2018 r. o godz. 18.00. rozpocznie się kolejne spotkanie na szlaku „Śladami Błogosławionego ks. Michała Sopoćki”.