„Tyle dobrych pragnień nieśliście w sercach i powierzaliście je Bogu w modlitwie. Dziękuję, że tak ochoczo włączyliście się w wołanie całego Kościoła o pokój na świecie i trud pielgrzymowania ofiarowaliście także w tej intencji” – mówił Bp Ciereszko.

Białostocki biskup pomocniczy życzył pielgrzymom, aby dobre owoce pielgrzymki towarzyszyły im w codziennym życiu. „Obyście coraz mocniej wierzyli, że dobro jest w was, że tym dobrem możecie przemieniać siebie nawzajem, że możecie nim przemieniać świat, by stawał się coraz lepszy i piękniejszy” – podkreślał.

W homilii ks. prał. Dariusz Mateuszuk nawiązując do hasła tegorocznej pielgrzymki - „Gdzie jest wasza wiara?”, przypomniał, że autentyczna wiara powinna być budowana na doświadczeniu spotkania z Bogiem i owocować miłością bliźniego. Zaznaczył, że wiara jako Boży zamysł zbawienia człowieka realizuje się w przestrzeni codziennych ludzkich wyzwań. „Wiara to szansa na mądre i dobre życie” – mówił.

Kaznodzieja zachęcał do podejmowania wysiłków do coraz pełniejszego życia wiarą. Wskazał na współczesne grzechy zaniedbania wiary, m.in. duchowe lenistwo, gnuśność i brak odwagi w jej wyznawaniu. „Przez to głos Boży ginie w jazgocie świata, bo chrześcijanie zbyt mało odważnie wyznają swą wiarę” – mówił.

„Odnówmy dziś przymierze wiary, dziękujmy za łaskę Chrztu św., dziękujmy za Kościół, który tworzymy i zadajmy sobie pytanie, jakie jeszcze zadania apostolskie możemy podjąć, by nadać tej wspólnocie jeszcze piękniejszy wymiar i kształt” – apelował do pielgrzymów ks. Mateuszuk.

Pielgrzymka do Krypna jest najliczniejszą pieszą pielgrzymką Archidiecezji Białostockiej. Pielgrzymują tu całe rodziny, by zawierzyć Matce Bożej aktualne sprawy. Ks. Marek Kanclerz, kierownik pielgrzymki, podkreślając miłe zaskoczenie liczbą tegorocznych pątników zaznacza, że w 38 grupach pielgrzymowało w sumie kilkanaście tysięcy osób. „W tym roku w pielgrzymce uczestniczyło szczególnie dużo dzieci i młodzieży. Jest to dla nich wyjątkowa okazja do zawierzenia nowego roku szkolnego opiece Maryi. Cieszy mnie, że wraz z nimi pielgrzymują także ich rodzice, a nawet dziadkowie. Ta pielgrzymka od początku była pielgrzymką rodzinną i w takim klimacie chcemy ją utrzymać” – mówi.

Ks. Kanclerz zauważa, że pielgrzymi z radością podjęli modlitwę i post w intencji pokoju. Przypomina również, że błagalnej modlitwie o pokój w Syrii i na Bliskim Wschodzie dedykowane były pierwszosobotnie nabożeństwa w poszczególnych parafiach archidiecezji.

Trasa Archidiecezjalnej Pielgrzymki Rodzin z Archikatedry Białostockiej do Krypna liczy 28 km. Po drodze dołączają do niej pielgrzymi z większości parafii archidiecezji. W czasie wędrówki grupy zatrzymują się w parafiach w Dobrzyniewie Kościelnym i Pogorzałkach. W tegorocznej pielgrzymce wraz z pątnikami przybyło 53 kapłanów, 10 sióstr zakonnych oraz 22 kleryków. Najmłodszy uczestnik miał niespełna 6 miesięcy, najstarsi zaś pielgrzymi liczyli ponad 80 lat.