W homilii ks. dr Tomasz Sulik, delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Białostockiej, wskazał, że dobre przeżycie Wielkiego Postu jest warunkowane przede wszystkim przez odpowiednią dyspozycję serca – „serce skruszone”, które jest miejscem szczególnego spotkania Boga z człowiekiem na gruncie łaski, a „ten, kto przyjmuje łaskę Bożą, może dawać świadectwo o miłości Boga również poprzez swoje czyny”.

Podkreślił, że właściwy sens Postu wyraża się także poprzez podejmowanie czynów pokutnych, które mają znaczenie tylko wtedy, kiedy stanowią rzeczywisty owoc nawrócenia.

Kaznodzieja zauważył dalej, że post to przede wszystkim czas, w którym jesteśmy zaproszeni, aby czynić w swoim życiu miejsce dla Boga i zdali sobie sprawę, jak bardzo Go potrzebujemy, gdyż tylko On jest dla nas źródłem prawdziwego pokoju.

„W nasze przeżywanie Postu od kilku lat wpisuje się również pierwszy piątek Wielkiego Postu, wcześniej przeżywany jako dzień modlitwy i pokuty, a od tego roku jako «Dzień modlitwy i solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym». Kościół zwraca uwagę zarówno na potrzebę modlitwy, ale także solidarnego wsparcia dla osób zranionych. Stojąc u boku tych, którzy doświadczyli dramatu wykorzystywania seksualnego, otacza ich modlitwą, jak również podejmuje działania mające na celu zapewnienie im wsparcia i ochrony” – mówił.

„Wielki Post przypomina nam również o tym, że otwarcie się na Boga jest możliwe poprzez przywracanie sprawiedliwości. Tam, gdzie został popełniony grzech, przestępstwo, trzeba uczynić wszystko, aby odwrócić skutki zła. Módlmy się, aby przy pomocy łaski Bożej, jak najlepiej można było to uczynić” – zachęcał zgromadzonych na Eucharystii.

Wieczorną modlitwę Drogi Krzyżowej w archikatedrze białostockiej w tej intencji poprowadził ks. Rafał Kosikowski, koordynator archidiecezjalny Fundacji św. Józefa KEP.

Inicjatywa ta obchodzona jest w Kościele w odpowiedzi na apel papieża Franciszka. Konferencja Episkopatu Polski wyznaczyła jako datę pierwszy piątek Wielkiego Postu i po raz pierwszy Kościół w Polsce obchodził Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego 3 marca 2017 r.

„Trzeba otwarcie mówić o grzechu, pokucie oraz o nieskończonym miłosierdziu Boga. Konieczne jest głębokie rozeznanie duchowe i wspólnotowy rachunek sumienia. Należy pamiętać o cierpieniu osób, które doświadczyły molestowania seksualnego – ze strony duchownych czy świeckich – i wznosić wspólnie modlitwę przebłagania za niegodziwe czyny wobec nich popełnione. Fakt, że zostały one popełnione także przez ludzi Kościoła staje się dla nas wyrzutem sumienia i przynagleniem do podjęcia pokuty i czynów miłosierdzia” – wyjaśniał wówczas w komunikacie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Przychylając się do wniosku abp. Wojciecha Polaka, delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, podczas 396. Zebrania Plenarnego KEP, odbywającego się w Częstochowie, Konferencja Episkopatu Polski 21 listopada 2023 r. zmieniła nazwę inicjatywy na: Dzień modlitwy i solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym.

„Nowa nazwa podkreśla pragnienie solidarnego wsparcia osób skrzywdzonych, zarówno poprzez duchowe towarzyszenie, jak i konkretną pomoc” – zaznacza ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. „Dopiero gdy spotykamy osoby zranione, to zdajemy sobie sprawę z ogromu zła, które wymaga zadośćuczynienia. „Solidarność ze Skrzywdzonymi jest drogą do pokuty” – dodaje.