Spotkanie wrześniowe na temat „Ludzie na nieludzkiej ziemi…” poświęcone było historycznej problematyce wywózek, zsyłek, prześladowań, represji Polaków, które dotknęły polskich rodzin. Tematykę spotkania wybrano nieprzypadkowo, gdyż we wrześniu w Białymstoku odbył się Ogólnoświatowy Marsz Żywej Pamięci. Miejsce też było szczególne: Pomnik poświęcony Sybirakom i Muzeum Sybiraków przy kościele pw. Duch Świętego w Białymstoku. 

Ponad 20 osób w różnym wieku spotkało się pod pomnikiem, gdzie odśpiewano hymn narodowy, zapalono znicz pamięci i w modlitwie polecano Bogu ofiary nieludzkich prześladowań.

Następnie seniorzy zwiedzili panoramę Sybiru, wystawę oraz Muzeum Sybiraków. Panie opiekujące się Muzeum, z niekrytymi emocjami, przybliżały historię wielu polskich rodzin, która często jest ich osobistą historią życia. Wspólne spotkanie przy herbacie oraz śpiewaniu pieśni patriotycznych zakończyło wrześniowe spotkanie Naszego Klubu.

Kolejne spotkanie Naszego Klubu będzie miało miejsce 8 października 2013 roku o godz. 11.00 w sali nr 12 za białostocką katedrą i będzie poświęcone zdrowemu żywieniu i zdrowemu stylowi życia. 

Nasz Klub jest oddolną inicjatywą, która znalazła swoje miejsce w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Białostockiej i jest adresowana do osób dojrzałych, seniorów, do tych które mają przynajmniej 40 lat życia za sobą.

ks. Józef Kozłowski