Szukając przyczyn „przebudzenia i solidarnościowego zrywu” 1981 r. Metropolita Białostocki wskazał na pierwszą pielgrzymkę do Ojczyzny papieża Jana Pawła II w 1979 r., dzięki której Polacy „nabrali odwagi i postanowili zrzucić jarzmo niewoli”. Był to apel, w którym nasi rodacy „chcieli głośno wykrzyczeć, że nie ma zgody na deptanie podstawowych praw człowieka: prawa do wolności, wyznawania wiary, prawa do pracy i do chleba”.

Przywołując osobiste przeżycia, gdy jako młody wikariusz posługiwał w parafii Trzebinia koło Krakowa, przypomniał zatroskanie o ówczesnych parafian pracujących w pobliskiej kopalni. „Myślałem także o ich rodzinach. Po porannej Mszy św. i kolejnych Mszach św. przychodzili zapłakani i zrozpaczeni. Matki, żony, dzieci, gdyż syn, mąż lub ojciec został tej nocy internowany i wywieziony w nieznane. Wielu aresztowano i przewieziono do ośrodków internowania” – mówił.

Poszukując odpowiedzi na trudne pytania dotyczące genezy wprowadzenia stanu wojennego Abp Guzdek wskazał, iż „organizatorzy zamachu na wolność Narodu byli wyznawcami bezbożnej ideologii; nie liczyli się z Bogiem i w konsekwencji przestali się również liczyć z człowiekiem”. „Ukazuje to prawdę nierozerwalnego powiązania miłości Boga i człowieka, której odrzucenie prowadzi w konsekwencji do dramatów całych społeczeństw” - dodał.

Arcybiskup podkreślał, że na straży wartości od wieków stał Kościół katolicki, którego nauczanie „mobilizowało Polaków do mądrego i roztropnego sprzeciwu wobec tego wszystkiego, co godziło w ludzką godność i prawa do pełnej wolności człowieka”. To właśnie w nim, wielu „korzystając z sakramentów świętych i słuchając słowa Bożego tak kształtowało swoje sumienie, że byli zdolni do heroicznych czynów (…) potrafiąc nawet zło dobrem zwyciężać”.

Kończąc Metropolita Białostocki przypomniał zgromadzonym, że kolejne obchody rocznic i jubileuszy winny inspirować nas do refleksji i wyciągania wniosków z przeszłości. Jako ludzie wierzący winniśmy nieustannie „powracać na drogę prawdy, miłości i dobra, wyznaczoną przez Dekalog”, szukając odpowiedzi w Bogu, który jest drogą, prawdą i życiem. Tylko tak będziemy zdolni „uczynić wszystko, aby ocalić świat od podziałów, nienawiści i przemocy, aby świat stał się choć odrobinę lepszy”.

We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Solidarność, parlamentarzyści, samorządowcy, służby mundurowe, poczty sztandarowe oraz białostoczanie, którzy swoją modlitwą za Ojczyznę i ofiary stanu wojennego, pragnęli upamiętnić tragiczne wydarzenia sprzed czterdziestu lat.

Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy uroczystości udali się na ul. Lipową 20, gdzie na ścianie byłego pierwszego komisariatu MO znajduje się tablica upamiętniającą represjonowanych w stanie wojennym. Na miejscu odbył się apel pamięci oraz złożono kwiaty.

W ramach obchodów Instytut Pamięci Narodowej zorganizował wystawę na Rynku Kościuszki pt.: „586 dni stanu wojennego”. W kinie Ton odbył się spektakl Teatru Dramatycznego w Białymstoku pt. "Za wolność - byś wolnym był". W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim miała miejsce promocja książki dr. Marka Kietlińskiego i ks. dr. Adama Szota „Stan wojenny w relacjach i wywiadach”. W Archiwum Państwowym w Białymstoku odbyła się promocja publikacji: "Stan wojenny w dokumentach archiwalnych" (dr. Marek Kietliński) i "Podejrzane - czas stanu wojennego oczami białostockich fotografów" (red. Karolina Dobek).

Białostockie obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zorganizował Region Podlaski NSZZ „Solidarność”, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku i Klub Więzionych Internowanych Represjonowanych w Białymstoku.