Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem ks. Bogdana Skłodowskiego, dyrektora Wydziału Katechetycznego białostockiej kurii. Eucharystię koncelebrowali: ks. Leszek Jakoniuk, wicedyrektor wydziału oraz ks. Radosław Garbecki, wikariusz miejscowej parafii. W modlitwie towarzyszyli katechetom także: ks. Adam Miastkowski, proboszcz parafii oraz ks. Marek Lipiszko. Zgromadzeni dziękowali Bogu za kończący się, niełatwy z powodu pandemii, kolejny rok pracy katechetycznej. Polecali Bogu samych siebie, swoich uczniów i bliskich, a także zmarłych – katechetów, członków swych rodzin i przyjaciół.

W homilii ksiądz dyrektor mówił o godności posługi katechetycznej i konieczności wiernego wypełniania powierzonej przez Kościół misji. Nawiązując do czytanej tego dnia Ewangelii przestrzegał przed podwójną pokusą: z jednej strony pokusą zbytniego zamartwiania się o swój byt i przesadnej zapobiegliwości o dobra materialne, a z drugiej strony przed pokusą lenistwa, „nicnierobienia” i życia kosztem innych. Zachęcał do zaufania Bogu w każdych okolicznościach.

Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo czerwcowe, któremu przewodniczył ksiądz wicedyrektor. Zebrani oddali cześć Najświętszemu Sercu Jezusa i zawierzyli Mu wszystkie intencje, pamiętając m.in. o dziele katechizacji w naszej Archidiecezji, o katechetach i katechizowanych oraz prosząc o potrzebne łaski na dalszą posługę.

Po skończonym nabożeństwie zgromadzeni usłyszeli relację z Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, które odbyło się w Wałbrzychu w dniach 8-10 czerwca br. Zapoznali się także z najnowszymi informacjami Wydziału Katechetycznego, ofertą Studium Teologii w Białymstoku oraz propozycjami szkoleń i warsztatów organizowanych w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku i w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przez doradcę metodycznego i konsultantów ds. nauczania religii.

Ostatnim punktem programu było uroczyste wręczenie podziękowań za wieloletnią pracę sześciu katechetkom odchodzącym na emeryturę: s. Angeli Linowieckiej oraz paniom: Helenie Radomskiej, Bożenie Sawickiej, Wiesławie Sienkiewicz, Elżbiecie Święcickiej i Jolancie Żero-Grochowskiej. Gratulacje i podziękowania otrzymała także Urszula Zagan, doradca metodyczny w MODM, z okazji srebrnego jubileuszu pracy metodyka. Nie zabrakło też podziękowań wszystkim obecnym za udział w spotkaniu, a przede wszystkim za trud całorocznej pracy.

Spotkanie zakończyło się w południe modlitwą Anioł Pański.