Abp Szymecki, nawiązując w homilii do zbliżającej się kanonizacji Jana Pawła II, pytał wypowiedzianymi niegdyś przez papieża Polaka słowami: „Przez ile to miejsc całej ziemi przeszedł ten krzyż. Przez ile pokoleń? Dla ilu uczniów Chrystusa stał się zasadniczym punktem odniesienia w ziemskim pielgrzymowaniu. Ilu przygotował na cierpienie i śmierć? Ilu na męczeństwo dla Chrystusa, na świadectwa krwawe lub bezkrwawe? I ilu wciąż do tego przygotowuje?”.  Abp Senior stwierdził, że „Jan Paweł II myślał wówczas zapewne i o nas. A teraz, kiedy z okna nieba patrzy na nas, powtarza te słowa”.

„Na krzyżu Chrystus nie umarł za nas, ale oddał życie. Oddał je za wszystkich. My jesteśmy tylko małą cząstką, On wszystkich odkupił  - krzyż jest znakiem powszechnego odkupienia. Poprzez krzyż Bóg trwa w świecie” - wyjaśniał Abp Szymecki.

„To w krzyżu Bóg Trójjedyny, Ojciec, Syn i Duch Święty stał się życiem dusz nieśmiertelnych, a początek tego życia stanowi nasz chrzest” - tłumaczył.

„«Krzyżu Chrystusa  - bądź pozdrowiony» - mówimy dzisiaj. Dziękuję wam za przybycie dzisiaj do krzyża, za otwieracie wasze serca na obecność krzyża wśród was. Ten krzyż jest wszędzie. Jako biskup muszę wam powiedzieć, że wiele razy rozdawałem krzyże. Ileż to młodzieży otrzymało ode mnie krzyż Chrystusa na odważne życie…” - mówił Abp Szymecki.

„Proszę was, weźcie go do rąk i chciejcie żyć pod znakiem krzyża i zmartwychwstania. Nieście go w swoim sercu i dla całego świata. (…) W ten tydzień poprzedzający kanonizację Jana Pawła II weźcie krzyż do rąk i chciejcie żyć pod znakiem krzyża i dziś i jutro i w dzień zmartwychwstania” – zachęcał Arcybiskup.

Po Liturgii Słowa Arcybiskup Senior wraz z wiernymi oddał cześć krzyżowi podczas jego adoracji. Po Komunii św., na zakończenie liturgii, w uroczystej procesji przeniesiono Najświętszy Sakrament do przygotowanego wcześniej symbolicznego Grobu Pańskiego. Tam będzie adorowany aż do Wigilii Paschalnej.