W V Rajdzie wzięło udział 120 młodych osób ze szkół podstawowych i gimnazjów. Wzorem lat ubiegłych w imprezie uczestniczyła też młodzież z placówek szkolenia specjalnego.

Rajd rozpoczął się w białostockim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Tam młodzież przywitał Bp Henryk Ciereszko. Przybliżył on młodym uczestnikom rajdu sylwetkę ks. Michała oraz zachęcił do naśladowania jego cnót w codziennym życiu. Po błogosławieństwie pasterskim, uczniowie rozpoczęli zmagania z przygotowanymi przez organizatorów zadaniami. Warto podkreślić, że uczestnicy kolejnych edycji Rajdu posiadają coraz większą wiedzę o ks. Sopoćce i niewiele pytań na temat jego życia i działalności w Stolicy Podlasia sprawia im trudności.

Uczestnicy Rajdu, po odwiedzeniu miejsc związanych z bł. ks. Sopoćką i wykonaniu zadań, zgromadzili się w budynku ZSO nr 10, gdzie na zakończenie zmagań każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, dyplom oraz słodycze.

Zwycięzcami piątej edycja Rajdu zostali uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 19 Sportowego, drugie miejsce zajęła młodzież z Gimnazjum im. ks. M. Sopoćki z Turośni Kościelnej, a trzecie przypadło w udziale jednej z drużyn Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica.

Tegoroczne zmagania odbywały się przy wsparciu młodzieży z klas mundurowych XVI Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Michała Sopoćki oraz harcerzy z Parafialnej Drużyny Harcerskiej „św. Faustyna”, którym przewodził ks. Aleksander Dobroński.


Dorota Rutkowska