Metropolita białostocki na zakończenie nabożeństwa podkreślił, że brak wiedzy o sobie nawzajem „często budzi demony podejrzeń, oskarżeń, lęków i wiele innych negatywnych emocji, dlatego niezwykle ważne są obopólne poznanie Kościołów chrześcijańskich, wzajemna modlitwa i wspólnie pełnione dzieła miłosierdzia”.

Zauważył, że Tydzień Ekumeniczny na Podlasiu jest przeżywany inaczej, niż w innych rejonach Polski, gdyż ekumenizm jest tu, gdzie żyje wiele małżeństw mieszanych, praktykowany na co dzień. „Potrzeba jednak wielkiej życzliwości i wzajemnego zrozumienia, żeby iść razem wspólną drogą, którą nakreślił Jezus. Z czasem odkrywamy, że ta droga jest jedna, a najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości” – mówił abp Guzdek, dodając, że osobiście bardzo mocno przeżywa ten czas.

„Chrystus, nas – pełniących obowiązki biskupów, kapłanów – zobowiązuje, byśmy niczego nie popsuli, ale byśmy pomagali ludziom, w ich codziennym życiu, wielbić Chrystusa i Jemu służyć w spotykanych braciach i siostrach” – mówił dziękując wszystkim, którzy „przyjęli i przejęli się wezwaniem Jezusa do jedności” za obecność na nabożeństwie, szczególnie prawosławnemu abp Jakubowi, który skierował słowo Boże do uczestników nabożeństwa.

Prawosławny hierarcha zaznaczył, że w dobie obecnych wielorakich zagrożeń, dla ludzi wiary modlitwa o jedność chrześcijan nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ bez względu na wyznanie, wszyscy są tak samo wystawieni na próbę wiary. „Ci, którzy idą za Chrystusem wiedzą, jak ważne jest obecnie wspólne świadectwo i wzajemna pomoc w uczynkach wiary” – mówił, podkreślając jak ważna jest wspólna praca na rzecz społeczności religijnych i rodzin.

„Być może jest to ta droga, którą Bóg chce nas nawzajem zbliżyć i pojednać. Ludzie wiary zawsze czuli się sprzymierzeńcami na drodze, którą wytyczył nam Jezus Chrystus. Kiedy nasze życie opieramy o Jego ewangeliczne słowa, idziemy tą samą drogą, drogą miłości bliźniego, drogą wiodącą do życia wiecznego” – wskazywał.

Nawiązując do słów Ewangelii odczytanej podczas nieszporów, opowiadającej o miłosiernym Samarytaninie, zaznaczył, że odpowiedź Jezusa na pytanie uczonego w Prawie – „kto jest moim bliźnim?”, dotyczy każdego chrześcijanina i ma szczególny wymiar w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, gdyż odpowiedź ta dotyczy relacji międzyludzkich, które mają swoje odniesienie do życia wiecznego, a wiec do samego Boga.

Kreśląc kontekst geograficzny, historyczny, kulturowy i religijny przypowieści, w jakich należy tę przypowieść odczytywać, mówił, że cały ów ewangeliczny opis traktuje o właściwym wyborze postępowania, który w praktyce bywa niełatwy, bo często człowiek staje między wyborem wierności literze prawa a okazaniem miłosierdzia bliźniemu. „W zbiorze różnych przepisów i rozporządzeń często zapominany jest człowiek z jego potrzebami i problemami. By pokazać swoje człowieczeństwo często musimy stanąć w kolizji z prawem, a wówczas jest to wybór trudny. W podobnej sytuacji znajdowało się również wielu z nas” – stwierdził.

Wyjaśniając relacje pomiędzy Żydami i Samarytanami w czasach Jezusa, wskazał, że mało znacząca jest przynależność etniczna, godny zaś pochwały jest konkretny uczynek, gdyż miły Bogu jest ten, kto czyni dobro drugiemu: „Nie można oceniać człowieka ze względu na kolor skóry, przynależność etniczną, czy wyznanie. To nie należy do naszych kompetencji. Jedynie Bóg, który jest prawdziwym «kardiognostą» zna wszystkie tajemnice ludzkiego serca i jest władny wystawiać mu ocenę”.

Zauważył, że najbardziej anonimowym jest człowiek potrzebujący pomocy, dlatego może nim być każdy z nas, Jezus zaś jest tym, który wybawia nas z naszych opresji i naszych słabości.

„W naszym życiu mamy szukać Boga i jedności z Nim. Przez miłosierdzie i miłość do naszych bliźnich mamy dawać świadectwo naszej wiary i miłości do Boga. A każdy, kto jest w jedności z Bogiem nie będzie szukał podziałów, lecz będzie dążył do pojednania” – mówił abp Jakub.

W nieszporach o jedność chrześcijan uczestniczyli duchownymi i wierni Kościoła katolickiego oraz przybyli wraz z abp. Jakubem duchowni prawosławni, profesorowie i alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz wierni parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Na modlitwę przybyły licznie siostry Misjonarki Świętej Rodziny, których Założycielka – bł. Bolesława Lament – została nazwana prekursorką ekumenizmu.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10,27) jest obchodzony w dniach od 18 do 25 stycznia 2024 r. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, koncertach i innych spotkaniach, by poznawać się nawzajem i wspólnie modlić się o jedność.