W dzieje Białegostoku wpisane są imiona wielu Świętych. Jedni, jak Ksiądz Michał Sopoćko i Matka Bolesława Lament, jeszcze kilkadziesiąt lat temu przemierzali ulice miasta. Tu pracowali i posługiwali. Inni, jak Męczennik ks. Jerzy Popiełuszko pochodzili z terenu Białostocczyzny. W roku 1991 Białystok odwiedził bł. Jan Paweł II, nierozerwalnie wiążąc swoją pielgrzymkę z historią miasta.

Inni Święci wpisani zostali w tradycję i dzieje Białegostoku poprzez tytuły świątyń katolickich i prawosławnych, nazwy ulic, placów, pomników, tablic pamiątkowych.

Pobożnością stuleci i kultem ostatnich lat odbierają cześć w różnych językach, tradycjach i obrządkach. Patronując w panteonie stolicy Podlasia, jak wierzy wierny lud, wypraszają u Boga łaski, błogosławieństwo i miłosierdzie dla tej ziemi i kolejnych pokoleń.

Książka "Święci Białegostoku" autorstwa Elżbiety Kozłowskiej-Świątkowskiej i Bernadetty Puchalskiej-Dąbrowskiej dostarcza wiedzy o Świętych Patronach, którzy towarzyszą codzienności mieszkańców Białegostoku. 


Książkę można nabyć w Księgarni św. Jerzego w Białymstoku, ul. Kościelna 1.

Część środków uzyskanych ze sprzedaży trzeciego wydania książki przeznaczona będzie na wsparcie hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w  Białymstoku.