Eucharystia wieńczyła siedmiodniowe misje parafialne, które w kościele pw. św. Stanisława głosił pallotyn ks. Krzysztof Kralka. Uczestniczyli w nich wierni dwóch wspólnot: parafii św. Stanisława i nowo utworzonej parafii św. Jana Pawła II w Ignatkach Osiedle. Podczas ich trwania wierni i duszpasterze modlili się o odnowienie wiary.

Niedzielne uroczystości rozpoczęła procesja, w której niesiono krzyż z kościoła św. Stanisława do miejsca celebry.

Na początku liturgii Arcybiskup Metropolita poświęcił krzyż oraz cały plac, na którym powstanie pierwsza w Archidiecezji Białostockiej świątynia pod wezwaniem papieża Jana Pawła II.

W homilii ks. Krzysztof Kralka mówił: „Dziś staje przed nami Jezus Dobry Pasterz. I staje przed nami krzyż, największy znak Jego miłości: «Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich» (J 15,13). Ale jest miłość jeszcze większa, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich nieprzyjaciół. Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy Jego nieprzyjaciółmi, gdy przez grzech człowiek oddalał się od Boga, człowiek Boga porzucał”.

Przypominał, że znakiem wiary w Chrystusa, który oddał życie za ludzi, jest krzyż. Podkreślał, że taki krzyż właśnie dziś został poświęcony na terenie nowej parafii. „To on z tego miejsca będzie donośnie wołał: «Aż tak Ciebie kocham!». Mam nadzieję, że gdy Arcybiskup święcił ten krzyż, przyjrzeliście się mu dokładnie. Jest w nim coś niezwykłego. Ramiona tego krzyża są nieproporcjonalne. Belka poprzeczna jest za duża. Ale to ma swoje znaczenie. Z tych ramion krzyża dziś rozbrzmiewa doniosły głos: «Chcę objąć wszystkich moją miłością»” – wskazywał kaznodzieja.

Ks. Kralka tłumaczył, że Chrystusowa miłość ogarnia zarówno tych, którzy są blisko, jak i tych, którzy żyją na peryferiach wiary i Kościoła. „Tych, którzy życzą dobrze tej parafii i temu miejscu, jak i tym, którzy życzą im źle. Miłość Boga jest tak wielka, że nawet gdy człowiek występuje przeciwko Bogu i Kościołowi, gdy stwarza problemy, Bóg nigdy nie sprzeciwia się człowiekowi, bo jest miłością i miłosierdziem”.

Zaznaczał, że dziś przeżywany jest historyczny moment, gdyż od tej pory stąd będzie rozlegał się głos miłosiernego Boga. „Zadaniem tej parafii jest nie tylko wybudowanie nowej świątyni dla kultu Bożego, ale głoszenie Ewangelii, tutaj, w tym miejscu, dla tego ludu. Miłość Boża burzy granice, skraca dystanse. Będziecie mogli doświadczać w szczególny sposób tej bliskości Boga, gdy zamieszka obok was, gdy stanie się waszym sąsiadem, gdy będzie obecny wśród was w Najświętszym Sakramencie” - mówił ks. Kralka.

Apelował o troskę o miejsce, gdzie ma powstać nowa świątynia, o zaangażowanie się w tworzenie parafii, i o to, co zostanie przekazane przyszłym pokoleniom, gdyż, jak mówił, „ta świątynia będzie służyła na wieki”. „W tej świątyni wasze dzieci i wasi wnukowie będą mogli doświadczać miłosierdzia Bożego. Czy jest coś ważniejszego niż to?” – pytał.

Na zakończenie Mszy św. Metropolita Białostocki stwierdził, że w tym miejscu wygrana została bitwa „o Polskę i o Kościół”. Przypomniał podejmowane dwukrotnie wcześniej starania o erygowanie parafii w tym miejscu i dyskusje, jakie wobec tych starań się toczyły. „Właśnie dlatego potrzebna jest tu świątynia, gdyż Kościół zawsze bronił polskości i konkretnego człowieka” – mówił, zwracając uwagę na problemy, jakie niesie współczesny świat.

Arcybiskup zachęcał parafian do wspólnego wysiłku, aby będąc wierni tradycji ojców, tworzyli wspólnotę i potrafili wznieść świątynię, której patronuje największy z Polaków, św. Jan Paweł II.

Dziękował ks. proboszczowi Bogusławowi Zieziuli za odwagę w podjęciu się zadania budowy nowej świątyni, a zgromadzonym na uroczystości za życzliwość i liczną obecność.

Ze swej strony, proboszcz nowej parafii podziękował obecnej na uroczystościach swojej mamie i siostrom zakonnym za modlitwę, jaką od samego początku otaczały tę inicjatywę; proboszczowi parafii św. Stanisława Romualdowi Kułakowi oraz ks. Dziekanowi Andrzejowi Kondziorowi za okazaną pomoc, a parafianom za wszelkie doświadczone dotąd dobro.

Parafię pw. św. Jana Pawła II w Ignatkach Osiedle erygował Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki dnia 29 czerwca 2014 r. w uroczystość św. Piotra i Pawła, jako wotum wdzięczności za kanonizację Papieża Polaka. Parafia powstała na terenie wyłączonym z parafii pw. św. Stanisława B.M. w Białymstoku i św. Józefa Rzemieślnika w Księżynie. Miejsce pod budowę kościoła znajduję się na wzgórzu, przez miejscowych zwanym „Ostrą Górką”.