Pierwszy etap pielgrzymowania rozpoczął się od Mszy św. w kościele pw. św. Rocha. Koncelebrowali ją wikariusze: ks. Jakub Budkiewicz i ks. Paweł Zalewski oraz  kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks. Andrzej Kozakiewicz.

Pielgrzymów powitał oraz homilię wygłosił ks. Budkiewicz. Podkreślił w niej, że całe życie człowieka na ziemi jest pielgrzymowaniem do ojczyzny w Niebie. „Powinniśmy więc zachwycać się Bogiem, a nie światem, i z jego pomocą starać się przemieniać swoje otoczenie” - mówił.

W świątyni, od której Czciciele Miłosierdzia Bożego rozpoczęli tegoroczne pielgrzymowanie, Bł. Ks. Michał Sopoćko bywał dość często - brał udział w nabożeństwach i uroczystościach religijnych, a także służył pomocą w pracy duszpasterskiej. Pojawiał się tu także wraz z alumnami jako wykładowca katechetyki w seminarium duchownym. Odbywali tu hospitacje i próbne katechezy, aby przyszli kapłani mogli jak najlepiej przygotować się do tej posługi.

Po zakończeniu Mszy Świętej ks. proboszcz Tadeusz Żdanuk przypomniał krótko historię  powstania parafii pw. św. Rocha. Następnie kilkudziesięciu uczestników spotkania przeszło, odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia, do białostockiej Bazyliki Archikatedralnej, która jest kolejnym miejscem stacyjnym szlaku. Archikatedra wiąże się w szczególny sposób z osobą Bł. Ks. Sopoćki. Znajduje się tu bowiem obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany na zamówienie Ks. Sopoćki i sprowadzony przez niego do Białegostoku.

Pielgrzymowanie Białostockim Szlakiem Pielgrzymkowo-Turystycznym „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki” odbywa się już po raz czwarty i z roku na rok gromadzi coraz większe grono pielgrzymów. Spotkania mają miejsce od maja do września, każdego 15. (data śmierci Ks. Michała Sopoćki) i 28. (data beatyfikacji) dnia danego miesiąca. Rozpoczynają się Mszą Świętą o godzinie 18.00, po której następuje wspólnotowe przejście do kolejnego miejsca na szlaku z modlitwą Koronki.