Gości oraz zgromadzonych wiernych powitał Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej, ks. prał. Tadeusz Żdanuk, proboszcz parafii pw. św. Rocha.

W homilii abp Guzdek, nawiązując do liturgii słowa zawierającej opis ukrzyżowania Jezusa, nazwał tę scenę „dramatem na Golgocie”. Przypomniał, że na ów dramat złożyło się kłamliwe oskarżenie Jezusa, kpiny pospólstwa z Jego świętości i „królowania” oraz szydercze wezwania do ocalenia - szydercy bezmyślnie bluźnili przeciw Bogu, nie znając Jego planów na ocalenie Ludu Bożego.

„Dramat Golgoty trwa” – podkreślał Arcybiskup, odnosząc te słowa do współczesności i przypominając słowa Ewangelii wg św. Jana: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać”.

Zaznaczał dalej, że dziś potrzeba Kościołowi takich wiernych, którzy „mają świadomość treści i ducha nauczania Jezusowego”. Wyjaśniał, że każdy chrześcijanin, jako uczeń Jezusa, jest zobowiązany do ewangelizacji, stawania w obronie wiary i Kościoła, zwłaszcza dziś - w czasach nasilonej laicyzacji, odchodzenia od tradycyjnych wartości i skupiania się na subiektywnym, powierzchownym pojmowaniu wiary.

Kaznodzieja zauważył, że Kościół katolicki obecnie znajduje się w trudnej sytuacji, a przed hierarchami, księżmi i wiernymi stoi wiele wyzwań, niekiedy trudnych i bolesnych, z którymi, jako wspólnota Kościoła, muszą się mierzyć.

„Przyszedł czas nawrócenia, czas głębokiej refleksji nad sobą i wyciągania wniosków. Jako świadkowie Jezusa musimy wpatrywać się w krzyż, ponieważ zmartwychwstanie dokonało się przez krzyż” – stwierdził.

„Wielu przyjmuje dziś postawę Piłata, który poprzez symboliczne umycie rąk wcale nie obmył swojej winy skazania na śmierć Niewinnego. Dziś także niesłusznie, oszczerczo, oskarżany jest kler i świeccy o niepopełnione winy. Stosuje się odpowiedzialność zbiorową, nie dostrzegając własnych zaniedbań i zachowań ubliżających wspólnocie Kościoła” – mówił hierarcha, podając przykłady krzywdzących oszczerstw rzucanych na hierarchów i kapłanów, które dotkliwie uderzają w oskarżanych, osłabiając zaufanie do Kościoła.

Metropolita przypomniał, że do wspólnot kościelnych wciąż zapraszani są liczni świeccy, także pozostający poza Kościołem.Ważne jest, aby uświadamiać takim osobom, że mogą włączyć się w proces zmian odpowiadających na współczesne wyzwania. Bierna postawa wiernych, podobna do milczenia tłumu na Golgocie, przyczynia się do kryzysu w Kościele, prowadzi do bezczynności, do roli w wierze” – zaznaczał.

Arcybiskup wyraźnie podkreślił konieczność szerszego włączania się wiernych w działania Kościoła, chociażby przez przynależność do Akcji Katolickiej.

Dziękując członkom tego ruchu za poczucie odpowiedzialności za „dziś i jutro” Kościoła, zachęcał: „Wyjdźmy ze świątyni w poczuciu, że Jezus Chrystus jest Królem dobrym, sprawiedliwym, miłosiernym, łaskawym, litościwym i hojnym. Ponieśmy w sercach głęboką wiarę i nadzieję”. Dziękował również stowarzyszonym za obecność w życiu Kościoła diecezjalnego.

Przed błogosławieństwem miało miejsce uroczyste przyjęcie nowych członków AK, którymi stali się: Czesława Piątkowska z parafii pw. Świętej Trójcy w Jasionówce; Klaudia Panasewicz z parafii pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Korycinie; Andrzej Puławski z parafii pw. św. Rocha i Agnieszka Pućkowska z parafii pw. św. Wojciecha w Białymstoku.

Mszę św. koncelebrował asystent POAK z parafii pw. św. Andrzeja Boboli, ks. Ryszard Puciłowski oraz ks. Piotr Augustynowicz. Śpiewom podczas Eucharystii przewodniczył chór parafialny.

Druga część uroczystości odbyła się w parafialnej sali św. Kazimierza. Przybyli na nią zaproszeni uczniowie – laureaci konkursu literackiego i plastycznego wraz z opiekunami oraz rodzicami. Prezes Zarządu DIAK, Teresa Niewińska, po powitaniu wszystkich zebranych podkreśliła rolę dzieci i młodzieży w ubogacaniu Akcji Katolickiej, odnawianiu Kościoła katolickiego i zapobieganiu sekularyzacji. Życzyła kapłanom i świeckim działającym w Akcji Katolickiej wiele siły, energii i sukcesów w realizacji swego posłannictwa we Wspólnocie.

Alicja i Edwin Koźniewscy przedstawili prezentację o św. Dominiku Savio, który był bohaterem konkursu pt. „W jaki sposób, dziś, mogę być przyjacielem św. Dominika Savio?”, a ks. Tadeusz Żdanuk wygłosił referat, w którym przedstawił największe współczesne zagrożenia dla Kościoła oraz podał sposoby naprawy jego sytuacji.

Następnie Prezes Teresa Niewińska nagrodziła dyplomami prezesów POAK za ofiarną pracę w szeregach AK. Przedstawiła też sprawozdanie z licznych zadań wykonanych przez Akcję Katolicką w Archidiecezji Białostockiej w 2022 r.

Spotkanie zakończył wspólny obiad, podczas którego członkowie ruchu mieli okazję poznać się bliżej i podzielić się ze sobą doświadczeniami.