W homilii ks. prał. Andrzej Kakareko, kanclerz Kurii Metropolitalnej podkreślał, że gromadząc się na Eucharystii, Kościół spotyka się u swego źródła. „Tu czerpie z nieskażonych i niewyczerpalnych zdrojów Bożej łaski. Eucharystia stanowi jego siłę, jest rodzajem antidotum na wszystkie bolączki, które trapią Kościół i cały dzisiejszy niespokojny i rozgorączkowany świat. Jest źródłem światła dla tego świata, rozprasza jego ciemności, rozsiewając szczególną logikę Ewangelii, logikę wspólnoty, służby, dzielenia się” – mówił.

„Kościół sprawuje ustanowioną przez Jezusa Eucharystię na Jego pamiątkę. Jest ona największym skarbem Kościoła. Skarbu, którym jest Eucharystia Kościół musi strzec!” – zaznaczał, dodając, że szczególne zadanie w tej mierze spoczywa na biskupach, którzy są pierwszymi szafarzami Bożych tajemnic i zarazem głównymi stróżami całego życia liturgicznego.

Ks. Kakareko zauważył, że 40-letnia posługa biskupia abp. Edwarda ma głęboki rys eucharystyczny. Jest on widoczny zarówno w jego posłudze duszpasterskiej, jak również w pracy dydaktycznej i naukowej. Przypomniał, że Arcybiskup senior był delegatem Episkopatu Polski na Synodzie Biskupów poświęconym Eucharystii, który odbył się w Rzymie w październiku 2005 r. Podkreślał również jego zaangażowanie w Wydarzenie Eucharystyczne w Sokółce: podniósł świątynię pw. św. Antoniego do godności kolegiaty i ustanowił przy niej kapitułę Najświętszego Sakramentu, powierzając jej zadanie troszczenia się o rozwój kultu eucharystycznego, zdecydował o ukazaniu wiernym Cząstki Ciała Pańskiego i przeniesieniu jej do Kaplicy Matki Bożej Różańcowej, a ponieważ do Sokółki przybywały tysięczne rzesze pielgrzymów, którzy doznawali tam licznych łask, ustanowił tam diecezjalne Sanktuarium Najświętszego Sakramentu.

Pomimo, że „cud z Sokółki” znał się znany w Polsce i na świecie, „szerszej opinii nieznane pozostaną kulisy dochodzenia kanonicznego, wynikające z troski pasterza o powierzony mu Kościół i odpowiedzialności za czystość wiary i prawidłowy kult Boży. Konieczny był tu wybór właściwego trybu procedowania i zachowanie najwyższej staranności - chodziło przecież o Eucharystię! Ponadto wszystko działo się niejako <w świetle jupiterów>, gdyż sprawą cudu w Sokółce szeroko interesowały się media. Jakże opatrznościowa okazała się wtedy wiedza, mądrość i roztropność, a także szacunek i miłość do Eucharystii ówczesnego Arcybiskupa Metropolity Białostockiego!” – zaznaczał.

Odwołując się do nauczania św. Jana Pawła II z encykliki „Ecclesia de Eucharistia” wskazywał, że Maryja była w całym swym życiu „Niewiastą Eucharystii”. „Także dziś Maryja jest przewodniczką ku tej Tajemnicy! Poprzez swoją matczyną obecność, postawę zawierzenia, ufności, miłości i ofiary, uczy nas Eucharystii” – mówił i zachęcał: „Uczmy się od Niej! Niech w Jej szkole również nasze życie stanie się bardziej „eucharystyczne”, otwarte na Boga i innych, zdolne do przebaczania, przemieniania zła w dobro mocą miłości”.

Na zakończenie Eucharystii, życzenia solenizantowi złożyli przedstawiciele kapłanów, wspólnoty seminaryjnej, osób życia konsekrowanego, młodzież Duszpasterstwa Akademickiego oraz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Mszę św. koncelebrowali Arcybiskup Metropolita Tadeusz Wojda, Biskup pomocniczy Henryk Ciereszko oraz kilkudziesięciu kapłanów. Obecni byli profesorowie i alumni Wyższego Seminarium Duchownego oraz siostry zakonne.


Abp Edward Ozorowski jest pierwszym biskupem, którego mianował na początku swego pontyfikatu Jan Paweł II. Został prekonizowany 31 stycznia 1979 r., a sakrę biskupią przyjął 29 kwietnia tegoż roku. Przez dwadzieścia siedem lat posługę pasterską sprawował jako biskup pomocniczy. Metropolitą Białostockim został mianowany przez papieża Benedykta XVI 21 października 2006 r.

Jest profesorem zwyczajnym historii teologii i dogmatyki. Przez wiele lat był rektorem Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. W Episkopacie Polskim był członkiem Zespołu ds. Sanktuariów, Rady Naukowej oraz Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jest ponadto członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Towarzystwa Mariologicznego oraz International Biographical Centre i American Biographical Institute.

1 maja 2016 r., zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego, złożył rezygnację na ręce papieża Franciszka. 12 kwietnia 2017 r. Ojciec Święty Franciszek mianował nowym Arcybiskupem Metropolitą Białostockim ks. Tadeusza Wojdę SAC i zlecił Arcybiskupowi Edwardowi Ozorowskiemu posługę biskupią w charakterze administratora apostolskiego Archidiecezji Białostockiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu przez następcę, 10 czerwca 2017 r.