Po powitaniu, odczytano fragment Ewangelii o Narodzeniu Jezusa, który był również tłumaczony na język migowy. Słowo wprowadzające wygłosił ks. Sebastian Sum, który zwrócił szczególną uwagę uczestników, aby zbliżające się Święta były na nowo odkryciem obecności i bliskości Jezusa z każdym człowiekiem, a nie świętowaniem dla tradycji.

Następnie podzielono się opłatkiem – symbolem miłości i jedności. Była to wyjątkowa wieczerza osób dotkniętych brakiem słuchu, słyszących wraz z ich Duszpasterzami.


ks. Wojciech Dziubiński
foto Izabela Cimoch