"II wojna światowa ujawniła otchłań zła, do  jakiego zdolne są zbrodnicze ideologie i systemy polityczne, które odwróciły się od Boga, przekreślając Jego prawa. Z drugiej zaś strony ukazała też piękno i siłę ludzkiego ducha, czerpiącego często swą siłę ze źródeł wiary" – zauważają biskupi, wspominając 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W słowie do wiernych piszą o tym, by pamiętać trud drogi do wolności i zwracają uwagę na potrzebę przygotowywania kolejnych pokoleń do życia w pokoju. Przypominają, że warunkiem zaistnienia pokoju jest postawa szczerego przebaczenia. Dodają tu również "poszanowanie praw człowieka, szacunek dla wolności, w tym wolności religijnej i wolności sumienia, rozwój, solidarność oraz dialog" i wymieniane przez Ojca Świętego Franciszka braterstwo.

Odnosząc się do „niewypowiedzianej wojny”, która trwa obecnie na  Ukrainie, stwierdzają, że „wydarzenia te, godzące w prawo narodów do  wyboru własnej drogi, budzą uzasadniony niepokój także o przyszłość naszej Ojczyny". Apelują o skuteczne działania, "które mogłyby pokojowymi środkami zahamować tragedię wojny”. Biskupi zachęcają też wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy o pokój. - Na ogarnięte wojną i działaniami terrorystycznymi ziemie naszych sąsiadów kierujemy z Jasnej Góry Zwycięstwa przesłanie pokoju, które przynosi człowiekowi Chrystus. To On zburzył mur wrogości rozdzielający ludzi  - czytamy.

Słowo biskupów polskich w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej